O Vysoký most se má starat stát

vysoky most pohled shora od skladkyVlastníkem Vysokého mostu je Česká republika, nikoliv Velké Meziříčí nebo obec Petráveč. Rozhodl tak Nejvyšší soud, který potvrdil předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Česká republika je potvrzeným vlastníkem nemovité kulturní památky – silničního mostu u Velkého Meziříčí, v katastru obce Petráveč –, o kterou je podle zákona o státní památkové péči povinna na vlastní náklad pečovat.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu teď ukázalo, že Vysoký most městu Velké Meziříčí nikdy skutečně nepatřil,“ řekl k tomu místostarosta Josef Komínek a dodal: „Náš stavební úřad nyní vyzve Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se o most začal starat.“ To desítky let nikdo nečinil. Nyní se hrubý odhad nákladů na opravu mostu pohybuje kolem osmi milionů korun.

Spor o vlastnictví Vysokého mostu se táhnul od roku 2008 mezi třemi potenciálními vlastníky, a to městem Velké Meziříčí (most v minulosti postavilo, udržovalo a coby vlastník je uvedeno i na seznamu nemovitých kulturních památek z roku 1987), obcí Petráveč (most má na svém katastrálním území) a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Martina Strnadová

Vývoj kauzy

Březen 2008 – město Velké Meziříčí podává žalobu na určení vlastnictví k mostu proti České republice

Prosinec 2010 – rozšíření žaloby také proti obci Petráveč (most stojí na jejím katastrálním území)

Listopad 2012 – Okresní soud Žďár n. S. zamítá žaloby proti oběma žalovaným

Prosinec 2012 – město Velké Meziříčí podává odvolání

Říjen 2013 – Krajský soud Brno ruší rozsudek okresního soudu a věc mu vrací k odstranění procesních vad v řízení

Květen 2014 – Okresní soud Žďár nad Sázavou po odstranění procesních vad novým rozsudkem opět zamítá žaloby proti oběma žalovaným

Červen 2014 – město podává opět odvolání

Prosinec 2014 – Krajský soud Brno potvrzuje zamítnutí žaloby proti obci Petráveč, mění však zbývají část rozsudku okresního soudu a určuje, že vlastníkem silničního mostu je Česká republika

Březen 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podal dovolání k Nejvyššímu soudu

19. 4. 2016 – Nejvyšší soud odmítl dovolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proti rozsudku Krajského soudu v Brně. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Vlastníkem silničního mostu postaveného na pozemcích p. č. 581 a 582/2 v k. ú. Petráveč, zapsaného v Ústředním rejstříku kulturních památek ČR pod pořadovým číslem 23309/7-7163, je Česká republika

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.