Ekologická stopa Velkého Meziříčí klesá

P1000362Poslední zářijový den se na malé scéně Jupiter clubu rozpovídali RNDr. Viktor Třebický, PhD. a Mgr. Filip Lysák. Pan Třebický jako autor studie „EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ" představil veřejnosti výsledky vyplývající z jeho zkoumání. Oba přednášející také apelovali na opatření vedoucí ke snížení ekologické stopy města.

Jak dosáhnout příznivého vývoje ekologické stopy a biokapacity města Velkého Meziříčí do budoucna?

Můžeme použít příměr o zeleném účetnictví. Ekologická stopa tvoří stranu poptávky a v případě Velkého Meziříčí činí 5,29 gha/obyvatele. Stranu nabídky tvoří biokapacita, tj. přírodní zdroje, které máme v ČR k dispozici. Ta je na úrovni ČR v průměru 2,65 gha/obyvatele neboli 50 %. Aby se poptávka u Velkého Meziříčí vyrovnala s nabídkou, musela by ekologická stopa města poklesnout na polovinu.

Jak toho dosáhnout? Mělo by jít o kombinaci různých opatření. Významný dopad by mělo snížení spotřeby energií na území města, zvýšení energetické efektivity a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny a tepla. Účinným způsobem snížení stopy je rovněž snížení nové výstavby na orné půdě či trvalých travních porostech. Ekologickou stopu napomáhá snižovat zvýšená separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Mezi konkrétní opatření vedoucí ke snížení ekologické stopy města, která jsou v souladu s postupem města v rámci Místní Agendy 21, je možné uvést:

  • Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie ve městě (FV panely, solární panely, biomasa, energie z vody).
  • Podpora energeticky úsporných opatření jak v rámci aktivit samosprávy (správy majetku města), tak v dalších sektorech (domácnosti, podniky).
  • Při nové výstavbě a renovacích budov preferovat zvyšování energetické účinnosti směrem k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu.
  • Snížení spotřeby zboží a služeb (jak ve veřejném, sektoru, tak v domácnostech a firmách), preference certifikovaných ekologicky šetrných výrobků a služeb.
  • Podpora lokálních produktů a bioproduktů.
  • Podpora udržitelných forem mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná doprava).
  • Předcházení vzniku komunálních odpadů, zvýšení recyklace a opětovného využití všech druhů odpadů.
  • Osvětové působení ze strany samosprávy na další aktéry ve městě (podniky, domácnosti) ve smyslu uvedených doporučení.

Zuzana Najtová, Viktor Třebický

logo ZDRAVY_KRAJ_zakl_bar

logo zdrave_mestoci2-logo

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.