Přebudování bioplynové stanice na kafilérii město nepodpoří

P1080930Situace okolo roky nevyužívané bioplynové stanice (BPS) za průmyslovým areálem v Třebíčské ulici se znovu probouzí k životu.

Současný vlastník bioplynky, jihlavská společnost BPS - VM s.r.o., plánuje využívat stanici na zpracování odpadů a produktů živočišného původu. Tím se rozumí například části poražených zvířat, kaly z čištění odpadních vod, biologicky rozložitelný odpad nebo jedlé tuky a oleje. Původní využití stanice počítalo se zpracováváním pouze zemědělských surovin, jako jsou hnůj, kejda, kukuřičná siláž a voda. Přestože investoři ve své studii uvádí, že při správném provozování není bioplynová stanice významným zdrojem pachových látek, a tím pádem nebude obtěžovat své okolí zápachem, město vydá k záměru nesouhlasné stanovisko.

„Záměr je teprve ve fázi zjišťovacího řízení. I tak obyvatele Velkého Meziříčí mohu ujistit, že bude vydáno nesouhlasné stanovisko k záměru investora přebudovat stávající zemědělskou BPS na zařízení zpracovávající odpady živočišného původu," doplnila místostarostka Jiřina Jurdová. Negativní stanovisko odeslali Kraji Vysočina také společnost P&L, spol. s r.o., Domov pro seniory Velké Meziříčí, Sociální služby města Velké Meziříčí, Základní škola Školní a Oslavická i občané bydlící v lokalitě Čechových sadů. „Trváme na zjišťovacím řízení, které posoudí vlivy záměru na životní prostředí (tzv. velká EIA). Předpokládám, že veřejné projednání proběhne nejdříve v horizontu tří až čtyř měsíců," dodal starosta Josef Komínek na tiskové konferenci.

Z tohoto důvodu uvolnili radní 30 000 korun na vypracování odborného stanoviska pro řízení o posuzování vlivů na životním prostředí vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina. Výstupem procesu EIA je závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních.

M. Hudková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Redaktor_dolu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.