S vodou je nutné hospodařit, nabádá vodoprávní úřad

earth-842191 1280Velké sucho trápí celé Česko. Region Vysočiny i samotného Velkomeziříčska není výjimkou, i když zde situace zatím není tak vážná, aby byl vydán zákaz nebo omezení nakládání s vodou.


Dlouhodobý nedostatek srážek způsobil nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod. „V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry jsou průtoky stále podprůměrné, vodnosti neovlivněných toků se v povodí Dyje a dolní Moravy pohybují v rozmezí 10–26 % měsíčního normálu," informuje Povodí Moravy (PMO) a spolu s vodoprávním úřadem upozorňuje na nutnost, aby lidé i firmy hospodárně využívaly vodní zdroje, zejména dodržováním manipulačních řádů vodních nádrží, malých vodních elektráren i podmínek povolených odběrů povrchové vody.
I když dnes lze očekávat místy přeháňky, ojediněle bouřky a hladiny vodních toků mohou v závislosti na rozložení a intenzitě srážek kolísat, zítra budou opět zvolna klesat či zůstanou v setrvalém stavu.
Mnohé profily vodních toků povodí Moravy dosáhly hranice sucha. U nás jde například o Balinku v Balinách. Oproti tomu Oslava v Oslavanech hlásí setrvalý stav a hladinu 69 cm.

„Zákaz nebo omezení obecného nakládání s vodami (odběry vody) byly vydány pro území obcí a měst: Horní Bečva, Hovězí, Huslenky, Valašské Meziříčí, Prostřední Bečva, Zubří, Vsetín," doplňuje informační zpráva PMO.

Vodní nádrže situaci zlepšují

Vodní nádrže mají v současné situaci pozitivní vliv, neboť přispívají k vylepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů nebo k udržení ekosystému v potocích a řekách, a to již několik měsíců.
Podrobnosti najdete v informační zprávě Povodí Moravy ze dne 27. 7.

pdfInformační_zpráva_27.7.2015_12_00_hod.pdf

Martina Strnadová

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.