Město nesouhlasí s vybudováním jaderného úložiště v lokalitě Horka

Pochod Lokalita Horka na Třebíčsku patří mezi jedno ze čtyř nejlépe hodnocených míst pro vznik budoucího hlubinného úložiště jaderného odpadu. I přes roky trvající protesty obyvatel je oblast, která se nachází v katastrech devíti obcí včetně Budišova, od června v úzkém výběru, o jejímž dalším osudu rozhodne vláda. Ta vybere definitivní místo, kde půl kilometru pod povrchem vybuduje důl na jaderný odpad. Negativní stanovisko ke vzniku úložiště vyjádřili i velkomeziříčští zastupitelé.

Podle expertů z rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by stavba měla vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku.
V pořadí druhá lokalita Horka se rozkládá na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín, na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Výzkumy pro vznik podzemní laboratoře a úložiště by probíhaly na ploše necelých 30 km2, což by v budoucnu mělo i negativní dopad na naše město.

A právě starostové dotčených obcí Budišovska se v minulých dnech obrátili na vedení města Velké Meziříčí, kterému vysvětlili své negativní postoje k vybudování úložiště pro tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. „Byl bych velmi rád, aby zastupitelé zaujali jednotný postoj a vyjádřili s vybudováním úložiště nesouhlas. Na poslední chvíli jsem usnesení předložil proto, že další zastupitelstvo proběhne až v září a je potřeba se vyjádřit již nyní. Dříve než rozhodne vláda," uvedl navržený bod programu starosta Alexandros Kaminaras /Společně VM/.

Během diskuze opoziční zastupitelé upozorňovali, že usnesení obdrželi těsně před začátkem zasedání a neměli možnost se s tématem podrobněji seznámit, nakonec vyjádření negativního stanoviska nepodpořili, většina z nich se zdržela hlasování.

Podle zastupitele Radovana Necida /TPM/ je třeba upozornit na fakt, že krajské zastupitelstvo opakovaně vyjadřuje podporu jaderné energie na Vysočině. „Zásadní je, že ve všech obcích proběhla referenda a lidé úložiště odmítli. Také s tím nesouhlasím," doplnil Necid. „Stavba, která by kompletně změnila ráz krajiny, bude trvat dvě generace. Z oblasti Velkomeziříčska by se tím pádem stala průmyslová lokalita, proto vznik jaderného úložiště nepovažuji pro naše město za přínosný," řekl Petr Velička /TPM/.

Faktem je, že Horka je nejhustěji zalidněnou oblastí z výběru a stavba za více jak 100 miliard korun by měla obrovský negativní dopad nejenom na dopravu a kvalitu ovzduší ve Velkém Meziříčí.

1000x1000-1468588046-vytipovane-lokality-pro-hlubinne-uloziste-radioaktivniho-odpadu

Místo pro úložiště se hledá už od 90. let
Úložiště vyhořelého jaderného paliva z českých atomových elektráren i dalšího radioaktivního odpadu se s různou intenzitou hledá od 90. let minulého století. Nyní stát vyhořelé palivové články uchovává v meziskladech v areálu elektrárny v Dukovanech, další radioaktivní materiál pak v bývalém vápencovém dole Richard u Litoměřic a vytěženém uranovém dole Bratrství u Jáchymova.
Základní harmonogram pro výstavbu hlubinného úložiště, se kterým SÚRAO počítá, je stále stejný. Do roku 2025 by měla vláda vybrat konečné místo a do provozu by mělo úložiště být uvedeno o čtyřicet let později. Náklady na vybudování komplexu, se v současné době odhadují na 111 miliard korun.

M. Hudková

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.