Zastupitelé schválili granty na příští rok. Sportovci se navýšení nedočkali

IMG 20200922_170600Granty na podporu sociální oblasti, kultury, Zdravého města a sportu na rok 2021 schválili zastupitelé na včerejším zastupitelstvu. To proběhlo v náhradním termínu poté, co se 7. září nepodařilo schválit program schůze. Návrh sportovní komise o navýšení podpory dospělým sportovcům vzbudil tradičně mezi zastupiteli dlouhou diskuzi, podporu většiny nezískal.

„Rada města doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek pro sport ve stejné výši jako v loňském roce, přestože sportovní komise požadovala navýšení o 800 000 korun pro oblast dospělých," předložil zastupitelům bod místostarosta František Smažil /ANO/, který opakovaně upozornil na možnost vyhlášení druhého kola grantu s ohledem na aktuální příjmy města.

hlasovani copy„Vycházeli jsme z propočtů a vyúčtování oddílů z uplynulých let a jak jsem avizoval již loni, abychom pokryli 20 % nákladů dospělých sportovců, žádáme o 1,5 milionu korun," vysvětlil Miroslav Jágrik /ČSSD/, zástupce předsedy sportovní komise. O podporu mimo systém například již letos žádali hokejisté, kterým se zvedly náklady postupem do vyšší soutěže. „Navýšením by se dostaly finance alespoň do systému, což by bylo mnohem spravedlivější," podpořil návrh sportovní komise Petr Juda /TPM/. Většina zastupitelů tento názor však nesdílela. Pro navýšení grantu podpory sportu jich bylo 8, proti 6, zdrželi se 3 a 6 zastupitelů se z jednání předem omluvilo.
Sportovní kluby, oddíly a organizace aktivně působící na území města mohou žádat o finanční podporu své činnosti od 26. října do 6. listopadu 2020.

Na sociální grant zastupitelé vyčlenili celkovou částku 3 056 130 korun, tedy o 5 % vyšší příspěvek než v loňském roce. Sociální služby (péče, prevence, poradentství) město podpoří 2 368 670 korun a na další sociální aktivity (podporu zdravotně postižených občanů, prevenci sociálně vyloučených) vyčlení 687 460 korun. O peníze mohou od 26. do 6. listopadu 2020 žádat spolky, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti nebo fyzické osoby, které prokazatelně provozují sociální služby na území města, nebo poskytují své služby terénní formou. Žádosti musí zájemci vyplnit v elektronické podobě na webových stránkách města.

O podporu mohou nově do konce října žádat i pořadatelé kulturních akcí. Grant na podporu kultury podle aktualizovaných zásad město vyhlásilo společně s ostatními granty také v září. Tato změna by měla zjednodušit podporu akcí, které organizátoři pořádají začátkem kalendářního roku a v minulosti museli o peníze žádat zpětně, protože výzvu schvalovali zastupitelé až na lednovém zasedání. Vzhledem ke koronavirovým úsporám radní již na jaře tohoto roku snížili příspěvek na kulturu z 500 000 korun na 400 000 korun, stejnou částkou podpoří tuto oblast i v roce 2021.

Grantový program Zdravé město letos přispěje celkovou částkou 90 000 korun pořadatelům akcí na projekty podpory zdraví a sociální tématiky, na prevenci sociálně-patologických jevů, na ekologickou výchovu a vzdělávání, na rozvoj pohybové výchovy, na přednáškovou činnost a akce zaměřené na aktivní stárnutí. Žádosti lze zasílat od 2. listopadu 2020 do 15. ledna 2021. Protinávrh Jiřiny Jurdové /Meziříčské fórum/ ponechat v grantu 100 000 korun, jako v loňském roce, zastupitelé neschválili.

M. Hudková

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.