V Olší nad Oslavou zpřesní katastrální mapu

surveying-4204856V Olší nad Oslavou proběhne obnova katastrálního operátu, která má za cíl aktualizovat katastrální mapy podle skutečného stavu. Současné mapy jsou sice digitalizované, ale svůj původ mají většinou v 19. století, což se podepisuje na jejich přesnosti. Zástupci katastrálního úřadu, obce a dalších orgánů budou nové mapování v Olší nad Oslavou realizovat zřejmě v měsíci červnu.

Zaměření hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl se provádí za přítomnosti vlastníka. „Všichni vlastníci jsou k zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledného operátu zjišťování hranic, je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů," uvádí Český úřad zeměměřičský a katastrální ve svém informačním letáku. Obyvatelé dotčené obce by takový leták měli nalézt ve svých schránkách, dozví se na něm všechny podstatné informace o způsobu a průběhu obnovy katastrálního operátu i o povinnostech vlastníka.

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Výběrko územní plánování
  • Výběrko živnosteské

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.