Jak je to s Oslavickou?

P1400568V rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace se na konci léta uzavřela ulice Oslavická, 12. října se přidala i část ulice Třebíčské a od úterý 9. listopadu také okružní křižovatka v blízkosti základních škol. Rekonstrukce, která měla skončit v závěru listopadu, se protáhne.

Vedení města jednalo se zástupci investora (VAS, a.s.) a firmy provádějící rekonstrukci (Firesta a.s.) a vyžádalo si zdůvodnění nečekaného prodloužení termínu dokončení.

Proč se rekonstrukce zkomplikovala?

  • Neočekávaná přeložka vodovodního potrubí a s tím potřebné vyřízení povolení.
  • Na požadavek VAS, a.s. rekonstrukce stávajícího potrubí v souběhu s novou přeložkou.
  • Z důvodu prostorové kolize s plynovodem byla nutná výroba nového monolitického dna včetně betonových stěn šachty a přechodové desky namísto použití prefabrikovaných dílů.
  • Realizace původně neplánovaných kanalizačních přípojek pro budoucí napojení nemovitostí bez zásahu do komunikace.
  • Kruhový objezd v ulici Oslavická se otevře 24. 11. 2021, a to z důvodu navýšení rozsahu novostavby vodovodu o cca 20 metrů se složitými geologickými podmínkami. Dále na to má vliv i probíhající stavba Nad Gymnáziem, kde je odstavený vodojem, který zásobuje společně s vodojemem pod školou část města, tudíž není možné potrubí odstavit. Práce v ulici Třebíčská navazují na výše popsanou skutečnost, zde mohou být již připravené propoje realizovány až po propojení v kruhovém objezdu, jinak by vznikl nežádoucí vysoký tlak v části vodovodní sítě.
  • Na žádost investora se opravuje komunikace v celé šíři, nikoli jen zapravení rýh dle původní projektové dokumentace.
  • Z důvodu zajištění zásobování do stavebnin bylo nutné stavbu rozdělit do etap, což v původním plánu nebylo.

Kdy se jednotlivé úseky zprůjezdní?

  • 24. 11. okružní křižovatka
  • 7. 12. ulice Třebíčská (u křižovatky s Oslavickou)
  • 10. 12. ulice Oslavická

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.