Zápis dětí do 1. tříd Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí

P1110515Ředitelství Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí oznamuje rodičům, že zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 proběhne v týdnu od 19. dubna do 23. dubna 2021 v budově školy v ulici Poštovní 1663/3 od 8.30 do 10.00 hodin a také od 13.30 do 14.30 hodin.

V případě, že se nemůžete v určených termínech dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy a bude stanoven náhradní termín (do konce dubna 2021). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Není tedy nutná osobní přítomnost dítěte při zápisu, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy,
  • e­‑mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole (lze vyplnit při zápisu).

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo­‑li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu. Budete­‑li žádat o odklad povinné školní docházky, je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Kontakt: tel.: 566 522 828, 605 086 068, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , datová schránka: 5jzt4c5, www.zsspecialnivm.cz

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy. Škola poskytuje základní a střední stupeň vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mimo jiné i žákům s autismem. Při výuce plně respektujeme fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Žákům na školní rok 2021/2022 nabízíme tyto vzdělávací programy:

  • Harmonie – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (maximální počet přijímaných žáků – 15)
  • Mozaika – školní vzdělávací program pro základní školu speciální (maximální počet přijímaných žáků – 4)
  • Spektrum – školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá (maximální počet přijímaných žáků – 6)

Vzdělávání žáků zajišťuje erudovaný pedagogický sbor s mnohaletými zkušenostmi s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpovídající je rovněž prostorové a materiálně technické vybavení školy. Žáci využívají kmenové učebny s interaktivními tabulemi, PC s připojením k internetu a relaxačními koutky, dále odborné pracovny (počítačová učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, knihovna).
K relaxaci a poskytování speciálních terapií slouží žákům psychorelaxační místnost snoezelen. Škola je vybavena speciálními výukovými, kompenzačními, rehabilitačními a relaxačními pomůckami, dále pomůckami pro nácvik praktických dovedností. Prostory školy si můžete prohlédnout ve virtuální prohlídce umístěné na webových stránkách školy.

Po předchozí domluvě vás zveme k nezávazné návštěvě a prohlídce školy.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.