Končí projekt MAP II. Realizační tým děkuje všem zapojeným aktérům za účast

classroom-2787754S koncem srpna 2022 skončil projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí (s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959), který se dlouhodobě věnoval podpoře a rozvoji vzdělávání v regionu Velkomeziříčska a Bítešska.

Realizátorem projektu byla obecně prospěšná společnost MOST Vysočiny a finančním partnerem Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko. Do projektu se zapojilo 35 základních a mateřských škol, ZUŠ a další organizace neformálního a zájmového vzdělávání. Realizace projektu začala 1. září 2018 a za 4 roky jeho trvání realizační tým zmapoval potřeby škol, zorganizoval přes 80 aktivit, kterých se účastnilo bezmála 5700 osob. Tyto aktivity naplňovaly hlavní priority vzdělávání, například rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, digitální gramotnosti, podporu polytechnického vzdělávání či nastavení rovných příležitostí ve vzdělávání. Zapojili se děti a žáci, pedagogičtí pracovníci, zástupci zřizovatelů, rodiče, veřejnost a další pracovníci působící v oblasti vzdělávání.

V rámci projektu bylo ustanoveno 5 kvalifikovaných pracovních skupin s různým tematickým zaměřením, ve kterých pracovalo přes 30 odborníků z oblasti školství. Hlavním pracovním orgánem byl Řídící výbor, složený z významných aktérů v oblasti školství a vzdělávání, kteří rozhodovali o strategických dokumentech projektu. Významným dokumentem, který za dobu realizace projektu prošel několika aktualizacemi, je Strategický rámec MAP, který mapuje investiční záměry škol a dalších vzdělávacích institucí v našem regionu. Na závěrečném jednání Řídícího výboru byl schválen finální dokument MAP, jehož obsahem je analýza území, vymezené priority rozvoje vzdělávání i konkrétní aktivity, kterými budou priority naplňovány. Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na webových a facebookových stránkách realizátora projektu: www.masmost.cz, https://www.facebook.com/map2VM.

Projekt MAP II k poslednímu srpnu sice skončil, ale od 1. září 2022 platforma pro spolupráci mezi školami funguje dál, a to realizací navazujícího projektu MAP III. Doba realizace je pouze 15 měsíců a podoba projektu není stejná, chybí možnost realizovat implementační a vzdělávací aktivity, projekt se zaměřuje na tvorbu strategických dokumentů, na sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe a vzájemnou spolupráci aktérů ve vzdělávání.

Všem, kteří se na zdárné realizaci projektu MAP II aktivně podíleli, za celý odborný i realizační tým velmi děkuji. Rovněž děkuji regionálním médiím za sdílení informací.

Mgr. Naděžda Jašová, hlavní manažer projektu
MOST Vysočiny, o.p.s.

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • redaktor
  • Majetkoprávní 2022
  • Spod září 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.