Zdravé město vyhlašuje grant na rok 2020. Žádosti můžete zasílat do 20. února

Logo Zdravé_městoZastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. prosince2019 schválilo výzvu k předkládání projektů na rok 2020.

Cílem je podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město a místní Agendu 21 v tématech, které vyplynuly z výsledků ankety na veřejném projednání a z dokumentů Zdravého města a MA21:

Projekty podpory zdraví - Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje města ve smyslu projektu Zdravého města a MA21 – projekty pro zdraví a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých.

Ekologická výchova a vzdělávání - Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené oblasti.

Rozvoj pohybové výchovy - Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let.
Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže - Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy znevýhodněných sociálních skupin.

Sociální problematika - Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze občanů města Velké Meziříčí.

Aktivní stárnutí - Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a kulturní aktivity starších lidí a seniorů.

Přednášková činnost – Přednášky na podporu zdraví, zdravého životního stylu, prevence nemocí a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu Zdravého města – pro všechny cílové skupiny.

Maximální výše podpory v jednotlivém případě je 8 000 korun. Požadovaná spoluúčast minimálně 40%. V rámci jednoho kola může organizace podat pouze jeden projekt.
Předkladatelem projektu může být fyzická osoba, právnická osoba neziskového charakteru (např. spolek, občanské sdružení, nadace, obecně prospěšná společnost, příspěvková organizace, škola nebo školské zařízení, církevní právnická osoba či jiné organizace prokazatelně nekomerčního charakteru). Projekt mohou předložit fyzické osoby a organizace se sídlem ve Velkém Meziříčí, pouze výjimečně se sídlem mimo Velké Meziříčí - v případě, že cílovou skupinou ve smyslu předloženého projektu jsou obyvatelé města Velké Meziříčí.

O přidělení finančního prostředku bude rozhodovat rada a zastupitelstvo města. Žadatelé obdrží finanční prostředky až po provedení vyúčtování. Zpracované žádosti o podporu v Grantovém programu Zdravé město lze zasílat od 20. ledna 2020.

Termín uzávěrky doručení žádostí je 20. února 2020.

docVyzva-k-predladani-projektu-na-rok-2020--Zdrave-mesto

docŽádost_-_GP_Zdravé_město_2020

docCestne-prohlaseni--GP-Zdrave-mesto-2020

docZaverecna-zprava-GP--Zdrave-mesto-2020

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • PVKV červen 2022
  • SPOD červen 2022
  • DÓZA-BRIGÁDNÍK LÉTO 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.