Civilky si připomínají třicet let od svého vzniku

autor Rudolf_HorákV letošním roce uplynulo již 30 let od založení organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Tato organizace nahradila Svaz invalidů, který zanikl v roce 1989. Na národní konferenci v Pardubicích 20. 4. 1990 vznikl oficiální název Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH). Civilizační choroby jsou definovány jako nemoci, jejichž vznik a rozvoj je výrazně ovlivněn civilizací, tj. způsobem života, stresem, znečištěným životním prostředím a jinými negativními faktory. Do této skupiny se řadí především nemoci cév, nemoci dýchacího ústrojí, diabetes‑mellitus a některá další onemocnění. Centrum služeb SPCCH v Praze propojuje celorepublikovou síť 248 specifických organizací a klubů, zdravotně postižených osob a seniorů. ZO SPCCH Velké Meziříčí je zapsaný spolek, sdružující na základě dobrovolného členství osoby postižené civilizačními chorobami. Za 30 let trvání organizace v našem městě se na jejím vedení podílelo mnoho funkcionářů, ale dovolte, abych vzpomenula bývalého dlouholetého předsedu, pana Bohumila Doležala, který zemřel letos v červenci. Nyní máme 235 členů nejen z našeho města, ale i z přilehlých obcí. Naše hlavní zaměření je aktivní život seniorů.

Organizujeme:
• lázeňské léčebné pobyty
• 1x za rok týdenní poznávací pobyt
• jednodenní zájezdy (výstavy, historie, kultura)
• vycházky, výlety, pěší turistika, bowling
• každé pondělí se scházíme v klubu důchodců
• společná posezení při harmonice a při foto a video projekci

V letošním jubilejním roce nám zasáhl do programu covid 19 a rázem bylo všechno jinak. Zrušili jsme některé pobyty, zájezd, pondělní setkání v klubu. Omezili jsme se na pěší vycházky a krátké výlety. Poslední vydařená akce se uskutečnila ve středu dne 9. 9. 2020, „Den zdraví s pohybem a chůzí Nordic walking" na Fajtově kopci, za účasti téměř 45 osob. Radost nám udělala hojná účast našich členů i nečlenů, ale také účast ze ZO SPCCH ze Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Třebíče. Veškerá naše činnost by nebyla možná bez spolupráce celého devítičlenného výboru a tří členů revizní komise. Všem za práci, nápady a ochotu srdečně děkuji. Zvláště si cením nezištné práce hospodářky Ing. Táborské a organizační činnosti p. Horáka. Uznání a poděkování si zaslouží pan Josef Kubiš, který již po mnoho let předsedá revizní komisi. Rovněž jsme rádi za dobrou spolupráci s městským úřadem a Jupiter clubem.

Za výbor ZO SPCCH Velké Meziříčí Milada Vítková, předseda org.

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.