Kraj Vysočina již pojedenácté láká studenty ke studiu ve Francii

strasbourg-1354439 1920Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a školským úřadem Académie de Reims organizuje Kraj Vysočina každoročně program Rok ve Francii pro studenty ve věku 15 až 17 let. V rámci tohoto programu mohou zájemci vycestovat na roční studium do partnerského regionu Grand Est, dříve Champagne-Ardenne. Předpokladem studia je nejenom znalost francouzského jazyka, ale také potřebná motivace a odhodlání.

Studentům středních škol se tak nabízí jedinečná příležitost, při které mohou rozvinout své dovednosti ve francouzském jazyce, blíže se seznámit s tamní kulturou a na vlastní kůži zažít způsob života Francouzů. Ve škole se učí podle stejných učebních osnov jako jejich místní spolužáci. Ubytování mají zajištěno ve francouzských rodinách a na velké školní prázdniny se vracejí zpět do České republiky.

Oproti zájemcům z většiny ostatních krajů mají studenti z Vysočiny výhodu. Náš kraj totiž poskytuje finance na částečnou úhradu nákladů, které jsou nezbytně spojené se studijním pobytem. Stipendium se řídí stipendijními pravidly Rady Kraje Vysočina a může pokrýt až třetinu potřebných výdajů. Za dosavadní jedenáctileté fungování programu ve Francii úspěšně studovalo devatenáct středoškoláků.

Přihlášku pro školní rok 2021/2022 včetně dalších příloh a informačních materiálů můžete stáhnout na webovém portálu Kraje Vysočina. Lze ji podat buďto elektronickou formou na e-mail skala.j@kr-vysočina.cz anebo prostřednictvím pošty na adresu: Jan Skála, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Závazný termín odevzdání je neděle 28. února 2021.

Lucie Málková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.