Návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020

the-czech-crown-3980871 1920Zastupitelé za bývalou koalici (ČSSD, KDU-ČSL, MF) podali starostovi města návrh na rozdělení přebytku hospodaření města za rok 2020.Tento návrh je v souladu s jejich programovým prohlášením a dle jejich názoru plně odpovídá zájmům obyvatel našeho města.

Položky jsou jmenovány abecedně. U některých je uvedena doporučená, resp. uvažovaná částka, jiné doporučujeme obecně, částka by byla konkretizována dodatečně.

1. financování přestavby bývalého internátu na domov pro seniory.
Zdůvodnění: Toto je v dlouhodobější koncepci investic města, péče o seniory musí být pro město prioritou – nejen pro faktický početní nárůst seniorské generace, ale i pro zlepšení kvality péče pro tuto skupinu obyvatel.

2. městská policie  doplnění stavu na 13 městských policistů.
Zdůvodnění: jen tak lze zajistit 24 hodinovou službu strážníků po 7 dnů v týdnu. Jen tak je policie plnohodnotná / současně není pokryt službou MP den v sobotu a v neděli, nejsou rezervy /. Za současné ekonomické situace je jedinečná příležitost získat pro práci u policie další kádry. Doplněním stavu by tak nejen vzrostla prestiž naší městské policie, ale i její faktická výkonnost. Částka pro doplnění plného stavu je vykalkulována na 2,6 milionu Kč/rok.

3. oprava městských chodníků.
Zdůvodnění: stav městských chodníků zdaleka není ideální a vyčlenění další finanční částky by alespoň částečně tuto situaci zlepšilo.

4. podpora kvalifikovaným lékařům – cca 1 milion korun.
Zdůvodnění: pro obyvatele města jsou především někteří specialisté velmi špatně dostupní, respektive zcela nedostupní / stomatologové, oční lékař /. Lze očekávat – vzhledem k věku stávajících lékařů dalších profesí – do budoucna prohloubení tohoto špatného stavu. Město může podporovat lékaře chybějících profesí např. bytovou politikou, bezúročnou půjčkou, vybavením ordinace, stipendiem apod./.

5. projekt bazénu – využít stávající studie a její část A / základní bazén / dotáhnout do projektu a žádat pak o dotaci na tento projekt. Požadovaná částka je cca 2 miliony korun.
Zdůvodnění: bazén dnes patří ke standartu občanské vybavenosti města s počtem obyvatel přes 10 000. Slouží pro všechny obyvatele města bez ohledu na věk, zdravotní stav, sportovní profesionalitu. Plavání patří k výrazným prvkům prevence zdraví obyvatel.

6. zimní stadion – vyřešení majetkových poměrů / odkup části objektu od firmy Aqueko / a dokrytí dotace na zimní stadion, v případě jejího získání. Částka bude vyčíslena následujícím jednáním a výsledkem dotace.
Zdůvodnění: současný stav zimního stadionu je neuspokojivý a z hlediska dalšího jeho rozvoje neudržitelný. Je veliká šance získat na jeho rozvoj výraznou dotaci. Byla by chyba této možnosti nevyužít.

Pane starosto, věříme, že Vy a rada města naše návrhy rozdělení přebytku hospodaření za rok 2020 vezmete v potaz a naše návrhy podpoříte.

Ve Velkém Meziříčí, dne 1. 2. 2021

podepsání: P. Blažek, M. Jágrik, F. Komínek, J. Komínek, P. Vrána v. r. za ČSSD
P. Kamanová, S. Kratochvíl, M.Ripperová v. r. za KDU-ČSL
J. Jurdová, J. Kaše v. r. za Meziříčské fórum

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.