Na řekách Sázava a Balinka je možné nalézt okusy či bobří stavby

Image copy_copyBobr evropský je živočich schopný v krátké době aktivně měnit profil prostředí, ve kterém žije. Svým přičiněním jako je kácení dřevin, stavby hrází, výstavby obydlí nor, polohradů a hradů, ucpávání odtoku a přítoku rybníku, výrazně přeměňuje vodní toky, vodní plochy a přilehlé nivy. Z biologického pohledu jde často o pozitivní efekty, například růst rozmanitosti živých organismů, rozčlenění krajinných a biotických složek, zadržování vody v krajině, ovšem v obhospodařované krajině člověkem velmi často vznikají problémy.

„Také v Kraji Vysočina je možné na mnoha místech spatřit pobytové znaky tohoto druhu na vodních tocích i rybnících. V případě trvalejšího osídlení lokality je možné nalézt kromě okusů i bobří stavby, škody na dřevinách jsou zde výrazně vyšší, například na řekách Sázava, Balinka včetně přítoků, Oslava, Jihlava," říká náměstek hejtmana krajského úřadu Lukáš Vlček, za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí.

Hlavním parametrem osídlení stanovišť je u bobrů potrava. Bobr je především býložravec. Živí se dřevinami, vodními rostlinami a bylinami, břehovými porosty měkkého či tvrdého charakteru. Tyto tři typy vegetace jsou dle ročního období proměnlivé v závislosti na jejich dostupnosti. V zimním období jsou bobři odkázáni na dřevinnou složku potravy. Živí se kůrou, lýkem, tenkými větvemi dřevin rostoucích na břehu.

Vlastníci břehových porostů požadují odstraňování dřevin poškozených bobrem. Aby bobři měli dostatek potravy, je doporučené z hlediska ochrany přírody odstraňování dřevin až v dubnu. Zimní odstraňování stromů by mělo za následek jejich ještě větší okusování.

Dle české legislativy je bobr silně ohroženým druhem a zároveň je na základě požadavků mezinárodních úmluv a předpisů chráněn. Velmi přínosným pomocníkem při posuzování jednotlivých záměrů je i příručka Průvodce soužití s bobrem, která poskytuje návod, jak s bobry společný prostor sdílet.

„Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, administruje žádosti o náhradu škod i bobrem evropským. První žádost byla administrovaná již v roce 2011 a v minulém roce byly proplaceny dvě žádosti ve výši 10 050 korun. Podrobnosti a konzultace poskytuje krajský odbor životního prostředí a zemědělství," sdělil Vlček.

Žaneta Mikišková

Image 1Image 2

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.