Myslivci se psy v Netíně dělali zkoušky

108Okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou ve spolupráci s MS Netín uspořádal v sobotu 12. září 2015 zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.

Zahájení proběhlo za vhodného počasí dle standardní myslivecké tradice, tedy za použití loveckých fanfár, projevu a seznámení se s průběhem akce. Vedle rozhodcovského sboru se dostavili i tři čekatelé na rozhodčího. Po úvodním ceremoniálu se vůdci, rozhodčí a korona rozešli na svá stanoviště. Tam byla dle zkušebního řádu zkoušena vrozená chuť k práci, hledání, vystavování, postupování, nos, klid před zvěří pernatou i srstnatou, chování po výstřelu, zájem o stopu zvěře, vodění na řemeni a poslušnost. K účasti se přihlásilo celkem 15 psů, z nichž jedna fena pro háravost zkoušky nepodstoupila. K vidění byli zástupci velkých plemen, a to ohaři německý krátkosrstý, německý dlouhosrstý a maďarský ohař zvaný viszla. Z ostatních plemen pak německý křepelák, jezevčík krátkosrstý a jezevčík hrubosrstý. Nechybělo ani občerstvení ze zvěřiny a studené nápoje. Nejlepších výsledků u ohařů dosáhl německý dlouhosrstý ohař Alan ze Sedlecké stráně vedený Stanislavem Prášilem z Dolní Rožínky. U ostatních plemen pak byl nejúspěšnější německý křepelák Yves z Čerchovky s vůdcem Jaroslavem Rudošem z Bystřice nad Pernštejnem.
„Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže své vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité z hlediska kontroly dědičnosti, vhodné pro kontrolu výchovy a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastnilo co nejvíce mladých psů. Zkoušek vloh se mohou účastnit ohaři všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí," říká o zkouškách odborná kniha Lovečtí psi autorů V. Hanzala a V. Vochozky.
Poděkování patří všem členům MS Netín za technickou podporu, propůjčení honitby a skvělé občerstvení pro všechny účastníky této akce.

Dana Cejnková

Zdroj: OMS Žďár nad Sáz.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.