Z desatera problémů vyplynul největší zájem o areál bývalého Svitu

 MG_0407Lidé volili nejpalčivější problémy města Velké Meziříčí v různých oblastech. Areál Svitu a parkování v něm zajímalo obyvatele města na Desateru problémů ze všeho nejvíce.

Dne 20. května 2019 si občané zvolili jako deset nejzásadnějších problémů:
1. Studie areálu „Svit" + parkování. (19 hlasů)
2. Cyklostezka – propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města. (18 hlasů)
3. Vybudování workoutového hřiště. (18 hlasů)
4. Odkoupit (městem) novou synagogu – hodnota města; důstojné využití. (15 hlasů)
5. Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě. (12 hlasů)
6. Protihluková stěna u D1 od mostu „Vysočina" po nadjezd na Fajtův kopec (č. D1-180). (9 hlasů)
7. Motivace občanů i firem ke snižování množství produkovaných odpadů. (8 hlasů)
8. Hledání alternativních způsobů pro uložení odpadů vyprodukovaných ve městě. (7 hlasů)
9. Dům s pečovatelskou službou – navýšení kapacity. (6 hlasů)
10. Zavedení dozoru nad chováním žáků ve „školních autobusech". (6 hlasů)


U druhého a třetího body došlo ke shodě hlasů a stejně tak tomu bylo u devátého a desátého hlasovaného problému. Kromě diskuze, návrhů a hlasování bylo po celou dobu zdarma občerstvení a v závěru také tombola, která obsahovala patnáct balíčků od společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., které tímto za bezplatné poskytnutí cen děkujeme.

Z každého okruhu z devíti stolů vzešly dva návrhy, které si nyní i s výsledky představíme:

Veřejná správa:
• Odkoupit (městem) novou synagogu – hodnota města; důstojné využití.
• Nedostatek stavebních míst zejména v místních částech.

Zdravotnictví:
• Zajištění zubních a očních lékařů v ordinacích ve městě.
• Více klidných zón na území města i s lavičkami.

Životní prostředí:
• Hledání alternativních způsobů pro uložení odpadů vyprodukovaných ve městě.
• Motivace občanů i firem ke snižování množství produkovaných odpadů.

Sociální věci:
• Odlehčovací služba – navýšení míst (úlevová péče pro lidi pečující o své blízké).
• Dům s pečovatelskou službou – navýšení kapacity.

Vzdělávání:
• Zavedení dozoru nad chováním žáků ve „školních autobusech".
• Nedostatek parkovacích míst u MŠ a ZŠ k výstupu a nástupu, bezpečné přechody u škol.

Volný čas, kultura, sport:
• Oprava a rozšíření příjezdové silnice na Fajtův kopec (ke sportovišti).
• Cyklostezka – propojení Balinského a Nesměřského údolí s centrem města.

Podnikání, služby, zemědělství, venkov:
• Zadržování vody – dešťovky, budování a údržba zelených propustných ploch.
• Kůrovec – výsadba lesů odolných kůrovci.

Doprava:
• Studie využití areálu „Svit" + parkování.
• Protihluková stěna u D1 od mostu „Vysočina" po nadjezd na Fajtův kopec D1-180 km.

Stůl mladých:
• Vybudování workoutového hřiště.
• Výsadba nových stromů - Balinské údolí, Nesměřské údolí, ...

Brzy bude vyhlášena anketa na webové stránce města Velkého Meziříčí (elektronické hlasování) a v tištěném Velkomeziříčsku (červnové vydání), kde budete moci Vy občané města hlasovat o tom, které problémy považujete za nejvýznamnější. Odevzdávat anketní lístek v tištěné podobě bude možné na informačním centru města, v městské knihovně a v budově městského úřadu na Náměstí 14/16 na oddělení občanských průkazů (1. patro) a řidičských průkazů (2. patro).

Děkujeme za Váš zájem o naši společnou budoucnost a zároveň i za Váš čas!

Anketa je anonymní a bude spuštěna od 27. května do 19. července 2019.

-Zuzana Najtová-

 Bez názvu_copy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.