V srpnu proběhne veřejné projednání územního plánu Petrávče

mapyDne 21. srpna 2019 od 14:30 hodin bude probíhat na Obecním úřadě Petráveč veřejné projednání návrhu změny územního plánu. Projednání bude obsahovat i odborný výklad.

Vlastníci pozemků a staveb řešeného území mohou nejpozději do sedmi dnů od veřejného projednání uplatnit připomínky. Námitky a připomínky musí být písemné a obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí, identifikační údaje a podpis osoby, která je uplatňuje.

Návrh změny územního plánu bude od 10. července 2019 do 28. srpna 2019 vystaven k veřejnému nahlédnutí:

• na MěÚ Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, kancelář č. 322,
• na Obecním úřadě Petráveč,
• na internetové adrese: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemniplanovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici.

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.