Veřejná doprava Vysočiny bude zaváděna etapově

VDV-738x355Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých jedenáct let, kdy se na úrovni krajské samosprávy začalo diskutovat a rozhodovat o zavedení integrované veřejné dopravy, tedy o novém nastavení organizace dopravy autobusové i železniční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, ale především efektivnější návaznost spojů zajišťovaných různými dopravci.

Vysoký počet měst a obcí, absence jednoho zásadního centra s přirozenou spádovostí a také specifické dopravní potřeby obyvatel Vysočiny nám nedovolily převzít modely integrace ověřené v sousedních krajích. Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů nemohl u nás v regionu fungovat. Hledali jsme proto vlastní řešení organizace veřejné dopravy. Uvědomujeme si, že každá změna, byť v dobrém provedena, vyvolává obavy – obavy z neznámého, jiného, nezažitého. Ale věřte, že 15. 12. 2019, kdy dojde k pravidelné změně jízdních řádů, nenastane konec světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasitějších odpůrců, ale je spravedlivé nový koncept pečlivě připravený týmem odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně postupně, neboť Veřejná doprava Vysočiny bude zaváděna etapově.
Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny bude něco stát. Ale plníme slib z minulosti, kdy to byli právě cestující podpořeni politickými reprezentacemi, kteří po této změně volali, odvolávali se na praxi sousedních krajů a na úspory, především ty časové, které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, tak musíme bojovat. I proto děkuji všem cestujícím za důvěru, za pochopení a trpělivost.

S díky

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

PRUH ŠÍŘE 180

Veřejná doprava Vysočiny

Další z významných etap projektu Veřejné dopravy Vysočiny, tedy vysočinského modelu integrované dopravy, bude podle plánu spuštěna 15. prosince 2019. K tomuto datu dochází celorepublikově ke změnám jízdních řádů na dráze i v linkové autobusové dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme cestujícím (stejně jako v minulosti) prostudovat si nové jízdní řády, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.szdc.cz a současně budou v systému IDOS na stránkách www.idos.cz k dispozici se čtrnáctidenním předstihem. K jednotlivým návrhům bylo přistupováno tak, aby železniční doprava tam, kde to má smysl, tvořila takzvanou páteřní dopravu. V mnoha časových polohách na dráze přibydou nové spoje. V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům požadovaný efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní doba atd.), došlo k redukci. Daná oblast je primárně obsluhována linkovou/autobusovou dopravou. Všechny vlaky od poloviny prosince budou jezdit v maximálně dvouhodinovém obousměrném cyklu, kraj kývl na posílení všech spojů, které dráha měla k dispozici. V odbavování cestujících na dráze se nic zásadního nestane, tam, kde budou z ekonomických důvodů ukončeny prodeje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné bez přirážky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, cestující mohou jízdenky kupovat i prostřednictvím e-shopů. Příjemná změna přijde až 1. 3. 2020, kdy je předpoklad, že začne na dráze i v autobusech na základě objednávky kraje platit jednotná jízdenka Veřejné dopravy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného bez rozdílu, se kterým dopravcem zrovna cestu realizujete. POZOR: Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající tarif (ceník) dopravce. Až na několik výjimek, které byly vyvolány nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních krajů, a úpravy zohledňující návaznost na drážní dopravu, bude autobusová doprava zachována v už předpřipraveném modelu. Kraj Vysočina aktuálně objednává u autobusových dopravců přibližně 20 milionů kilometrů dopravní obslužnosti – jen pro zajímavost: o pět let dříve si region vystačil s 15,5 miliony kilometrů. Nárůst autobusové dopravy je tedy v regionu několikanásobně vyšší.
Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily celé poslední dva roky. Postupně byly upravovány řády tak, aby vyhovovaly politice Veřejné dopravy Vysočiny – tedy maximálně navazovaly, zbytečně se nedublovaly, obsloužily co největší území a nabídly cestujícím na páteřních linkách pravidelný interval po celý den, a to i o víkendu.

Současný model Veřejné dopravy Vysočiny zároveň převzal do objednávky kraje nemalé množství km od dopravců v minulosti provozovaných na takzvané komerční bázi, kterým hrozilo jejich následné rušení, a také velkou část objednávky obcí, jež do současné doby hradily část autobusových spojů. Starostové obcí jsou o změnách průběžně informováni, tam, kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu dopracování, dorazí v následujících týdnech. Abychom se chovali spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé změny v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou spoje přibývají. Faktem je, že je rovněž několik málo oblastí, kde ke snížení frekvence veřejné dopravy dojde, vždy však jde o oblast s naddimenzovanou obsluhou k velikosti sídel, které pokrývá, bez většího zájmu občanů o tento spoj.
Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobusovou i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné cestování s Veřejnou dopravou Vysočiny.

Jitka Svatošová a Pavel Bartoš, Krajský úřad Kraje Vysočina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Inzerce_sleva_2020
  • Sportoviste_VM_Administrativ

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.