Kraj Vysočina realizuje stavební práce na silnicích

rudikov 2topKraj Vysočina společně s městem Třešť dnes 1. dubna 2020 zahájil generální opravu průtahu Třeště, tedy silnice II/406 v úseku od křižovatky s II/403 (na Stonařov) po železniční trať. V současnosti se jedná o uzavírku pro první etapu prací (od radnice po železniční přejezd), na kterou ještě letos naváže druhá etapa v trase od radnice po křižovatku u hotelu Harmonie a následně třetí etapa od křižovatky na Batelov (včetně) až po křižovatku na Stonařov. Město Třešť plánuje v rámci této stavby rekonstruovat vodovod a kanalizaci, po dokončení budou následovat pokládky povrchů.

Téměř bez přerušení pokračují práce na stavbě obchvatu Velkého Beranova na silnici II/602, kde bylo dokončeno mostní provizorium, na které je od dnešního rána svedena veškerá doprava. Provoz je řízen semafory kyvadlově. Tato varianta řešení omezení provozu je jedinou možnou, aniž by musel být provoz přesunut kompletně na dálnici. Provizorní most je určen pouze pro osobní dopravu, vozidla do 12 tun a autobusovou dopravu. Kontroly dodržování omezení budou prováděny namátkově dopravní policií.

Kraj Vysočina už v minulých dnech zahájil práce na okruhu uvnitř Havlíčkova Brodu, následovat bude zahájení rekonstrukce propustku v obci Kraborovice na silnici II/345. Na přelomu dubna a května zahájí Kraj Vysočina rekonstrukci opěrné zdi v Radostíně nad Oslavou. V realizaci jsou zabezpečovací práce silnice III/11244 na hrázi rybníka v Radňově. V pondělí bylo předáno staveniště na rekonstrukci mostu ve Skuhrově. V současné době probíhají dvě výběrová řízení na rekonstrukci opěrné zdi ve Velkém Meziříčí na silnici II/360 a na rekonstrukci mostu ev. č. 602-044 u Dvorců na silnici II/602. Podle informací Hany Matulové z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina je pravděpodobné, že do konce dubna předá u obou staveb staveniště a práce budou moci začít, předpokládá to však bezproblémový průběh výběrového řízení.

S celkovým rozpočtem cca 680 miliónů korun je připravena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny realizovat téměř 150 naplánovaných, různě náročných dopravních staveb nebo oprav silnic II. a III. třídy i mostů napříč regionem. Přehled plánovaných staveb je dán finančními možnostmi Kraje Vysočina a může se v čase ještě měnit. Grafický přehled staveb je dostupný zde: https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=204e5887d22e435d8f41d56e0f4cdefe. Mezi nejdůležitější regionální dopravní stavby realizované KSÚSV budou patřit např.:

 • II/130 Vrbice - křiž. III/34731
 • III/3469 Klouzovy - Vepříkov - křiž. III/34610
 • III/4042 Luka nad Jihlavou - Otín - křiž. II/602
 • III/11262 Třeštice - Doupě - křiž. II/112
 • III/11258 křiž. II/112 - Dobrá Voda – Rohovka
 • II/132 Leskovec - Horní Ves
 • II/132 Počátky - křiž. Heřmaneč
 • II/360 Třebíč, ulice Spojovací
 • III/3923 Tasov – Vaneč
 • III/38710 hranice kraje - Rožná
 • II/390 Rozseč - Vidonín

U staveb naplánovaných k realizaci prostřednictvím KSÚSV je jejich realizace vždy podmíněna dostatečnými kapacitami stavebních firem, které působí na trhu, a dále také celkovou výší vysoutěžené ceny.

Přehled silničních staveb Kraje Vysočina spolufinancovaných Evropskou unií:

 • II/360 Střítež – Štěpánovice: 2019–2020; zprovoznění do 31. 8. 2020
 • II/353 Nové Veselí – obchvat: 2019–2020; zprovoznění do 31. 10. 2020; práce probíhají v souladu s harmonogramem; dnes byly zahájeny pokládky kameniva jako základ pro pokládání asfaltových vrstev; okružní křižovatka na Březí bude zprovozněna podle v souladu s harmonogramem 1. 5. 2020
 • II/353 Velký Beranov – obchvat: 2019–2020; zprovoznění do 31. 10. 2020; práce probíhají v souladu s harmonogramem
 • II/349 Svatoslav – Čechtín: 2020; zprovoznění do 31. 10. 2020
 • II/360 Oslavička – Rudíkov: 2020; zprovoznění do 31. 10. 2020
 • II/152 Jaroměřice – Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba: 2020; zprovoznění do 31. 10. 2020
 • II/399 křiž. III/39911 – Dalešice - křiž. s II/351: 2020–2021; předpoklad zahájení v dubnu; zprovoznění první části do 31. 10. 2020
 • II/128 Salačova Lhota – obchvat: 2020–2021; stavba zahájena; práce probíhají v souladu s harmonogramem; bylo realizováno plánované kácení dřevin, proběhla demolice vepřína, práce probíhají bez nutnosti dopravního omezení; je shrnuta ornice v trase obchvatu, a tak mohou začít zemní práce
 • II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II.: 2019 – 2020; zprovoznění do 31. 10. 2020
 • II/357 Strachujov – Jimramov: 2020; předpoklad zahájení v květnu; zprovoznění do 31. 10. 2020 (z hlediska dotace projekt dosud v hodnocení)

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Kraj Vysočina

obchvat beranov

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
 • Nábor_90x140_dolu_straznik
 • Inzerce_sleva_2020
 • Pracovník_SPOD_dolu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.