Valná hromada mikroregionu zahrnovala sérii přednášek

P1130538V sále Jupiter clubu se uskutečnila 4. června 2020 valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko. Nabitý program zahájil předseda mikroregionu Michal Drápela, který přivítal zástupce z 53 zúčastněných obcí. Program valné hromady obsahoval i představení problematiky financování a fungování COOP v jednotlivých obcích, prezentaci k Veřejné dopravě Vysočiny a k vysokorychlostní trati, která má protnout Vysočinu.

Předseda představenstva COOP družstva Velké Meziříčí, Jaroslav Pavlíček, informoval přítomné o možnostech zachování obchodní obslužnosti na venkově. Pavel Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti z Krajského úřadu Kraje Vysočina, představil změny, které proběhly i novinky, které obce a cestující v systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) čekají. Nejpoutavější zpráva, která zástupce obcí velmi zaujala, byla plánovaná změna ve vlakovém spojení. Vlak z Velkého Meziříčí má jet přímým spojením až do Žďáru nad Sázavou bez nutnosti přestupu v Křižanově. Další příznivá zpráva ve veřejné dopravě zahrnuje v blízké době možnost platby prostřednictvím platebních karet v linkové dopravě.

Novou páteří veřejné dopravy v Česku by se měla stát vysokorychlostní trať (VRT), která odhaduje denní využití na padesát až šedesát tisíc cestujících, což odpovídá vytíženosti dálnice D1. Marek Pinkava ze Správy železnic seznámil posluchače s plánem vysokorychlostní tratě přes území Vysočiny. Všichni přednášející dali zástupcům obcí prostor k diskuzi a ochotně jim zodpověděli jejich mnohdy velmi specifické dotazy. Valná hromada byla vzhledem k pouze pěti chybějícím představitelům obcí usnášeníschopná, schválila zprávu o výsledku přezkoumání, závěrečný účet, účetní závěrku, vše za rok 2019 a vzala na vědomí zprávu Kontrolního výboru za první kvartál roku 2020. Dále schválila dodatek i projekt Kompostéry II. Zmíněný projekt zahrnuje pořízení kompostérů v počtu 2 140 kusů a 5 štěpkovačů do celkem 14 obcí z mikroregionu.

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Inzerce_sleva_2020
  • Sportoviste_VM_Administrativ

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.