Policisté připomenou dětem u Oslavické, jak správně přecházet

zebraZebra se za tebe Tebe nerozhlédne, to je název dopravně bezpečnostní akce Policie ČR. První týden nového školního roku policisté intenzivně dohlíží u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol na bezpečnost silničního provozu, především na bezpečnost dětí. Současně dětem opakují zásady správného přecházení a chování při cestě do školy. Ve Velkém Meziříčí preventivní akce proběhne od 7 do 9 hodin u Základní školy Oslavická.

Podzimní část projektu bude probíhat v rámci Kraje Vysočina od úterý 1. září do pátku 4. září na vybraných místech napříč celým regionem. Policisté budou oslovovat chodce, především předškoláky a školáky u vybraných přechodů pro chodce v blízkosti školských zařízení a dotazovat se jich na správné a bezpečné přecházení po přechodu pro chodce. Pokud chodci na položené otázky policistům odpoví správně, obdrží od nich malý dárek související s dopravní tématikou.

Cílem projektu je preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, aby si osvojovali dodržování základních pravidel bezpečného přecházení vozovky. Stávající preventivně informační činnost, cílená prioritně na bezpečí chodců při přecházení vozovky, doplňuje pracovní sešit pro děti zaměřený nejen na bezpečnost v silničním provozu, ale také na osobní bezpečí.

V tomto sešitě čeká na děti každý týden jedno téma navazující na aktuální roční období a s ním spojená úskalí (nejen) v dopravě. Děti se při práci se sešitem prostřednictvím různých úkolů, které podporují kreativitu a ověřují znalosti z českého jazyka a matematiky i všeobecné vědomosti, hravou formou dozví nebo si zopakují, jak se pohybovat v provozu bezpečně v roli chodce, cyklisty, cestujícího v MHD či spolujezdce. Úkoly a tématy provede malé čtenáře oblíbená Zebra.

Obtížností úkolů odpovídá pracovní sešit zejména 3. a 4. třídám základních škol. Děti mohou se sešitem pracovat jak ve školním, tak v domácím prostředí. Využití proto může najít také ve školních družinách, domech dětí a mládeže, dětských domovech, volnočasových kroužcích, zájmových sdruženích, která se věnují bezpečnosti v dopravě a dopravní výchově aj.

Důležitou prevencí pro každého chodce je užití reflexního prvku umístěného na viditelném místě, pokud se chce chodec pohybovat za snížené viditelnosti po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích zní: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích." Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit na místě v příkazním řízení pokutu až do výše 2 000 korun.

Projekt Zebra se za Tebe nerozhlédne
(na vyznačených termínech budou přítomni policisté z oddělení tisku a prevence)

Město

Místo

Termín

Čas

Velké Meziříčí

ul. Oslavická, u ZŠ

1. září

7:00 – 9:00

Jihlava

ul. Seifertova, u ZŠ

2. září

7:00 – 8:00

Havlíčkův Brod

ul. Konečná, u ZŠ

3. září

7:30 – 8:00

Třebíč

ul. Na Kopcích, u ZŠ

4. září

7:00 – 8:00

 

nprap. Bc. Martin Hron, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Vedoucí odboru majetkoprávního_dole

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.