Od čtvrtka budou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách

coronavirus-5088470 1920Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů bude od čtvrtka platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku.

Chránit si ústa a nos je v současnosti nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. Vláda dlouhodobě upozorňuje na to, že k úspěšnému zvládnutí epidemie a k zamezení šíření viru ve společnosti je potřeba, aby lidé dodržovali pravidlo 3R, tedy nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat dostatečné rozestupy.

Podle ministra zdravotnictví platí pravidlo: pod střechou se rouška nosí, venku nikoli. Opatření cílí na vnitřní prostory, které jsou největším rizikem, a to včetně vnitřních hromadných akcí. U nich už to není omezené počtem účastníků.
Ve školách roušky budou povinné ve společných prostorách škol s výjimkou tříd. Povinné budou roušky také ve firmách, kde zaměstnanci nepracují na jednom místě a nejsou schopni mezi sebou dodržet dvoumetrové rozestupy. Roušky si znovu musí nasadit zákazníci hospod a restaurací, výjimkou je čas na konzumaci.

Podobně jako v minulosti bude několik výjimek z povinnosti nosit roušky. Nebudou je muset nasazovat malé děti, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci nebo sportovci v době aktivity.

Přehled 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorech

Malé děti
1) Děti do dvou let věku včetně

2) Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Školy a péče o nezletilé
3) Osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně.

4) Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty.

5) Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou.

6) Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti.

7) Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

8) Zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Zdravotní problémy
9) Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

10) Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

11) Zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

12) Uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě.

13) Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb.

Výkon zaměstnání
14) Zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

15) Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.

16) Soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.

17) Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.

18) Moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech.

19) Osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté.

Občerstvení
20) Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů.

21) Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.

Svatba o focení
22) Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.

23) Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.

Sportovci
24) Sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

25) Osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

M. Hudková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Vedoucí odboru majetkoprávního_dole

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.