Kam s ním? Předcházejme odpadům a třiďme správně

IMG 20200828_153841_copyRada Kraje Vysočina rozhodla o pokračování spolupráce s kolektivními systémy z oblasti zpětného odběru elektrospotřebičů, baterií i zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Spolupráce je zaměřena na vzdělávací a osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost a na vybavení sběrných míst nádobami. Za období 2004–2020 bylo v rámci spolupráce investováno v Kraji Vysočina do předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných odpadů přes 100 milionů korun.

„V letošním roce připravujeme pro starosty obcí vzdělávací semináře a e-brožuru příkladů dobré praxe z oblasti předcházení vzniku odpadů i využívání výrobků s obsahem recyklovaných materiálů. Během března mohou obce podat žádost o poskytnutí dotace do programu Fondu Vysočiny Odpady 2021 na zlepšení odpadového hospodářství do výše 100 tisíc korun. Prostřednictvím knihoven, se zapojením obecních a městských úřadů, proběhne netradiční akce nazvaná Odlož mobil v knihovně. Širokou veřejnost v červnu pozveme na envi aktivity v rámci Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově a prvňáčci dostanou v první školní den environmentálně šetrné školní pomůcky," prozradil některé z plánovaných aktivit náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Z dat společnosti EKO-KOM, a.s., vyplývá, že v roce 2019 vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina dohromady 56 kilogramů papíru, plastu, nápojových kartonů, čirého a barevného skla, což je o 4,7 kilogramu více, než je průměr ČR. Kraj Vysočina má mezi ostatními kraji nejhustší sběrnou síť. Podobně zaujímá Vysočina přední příčky v hodnocení krajů ve sběru elektrospotřebičů a baterií. Dlouhodobé statistiky to dokazují také a díky ukázněným občanům, zodpovědné práci obcí a měst, ale také svozových firem patří náš kraj dlouhodobě mezi nejlepší v Česku.

Kraj Vysočina děkuje všem obcím a jejím občanům, že třídí svůj odpad zodpovědně!

Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Urbanista_2021
  • Redaktor_dolu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.