Velké Meziříčí připravuje úpravu ulice Gen. Jaroše

WhatsApp Image_2021-07-23_at_08.44.39Město Velké Meziříčí uzavřelo se společností PROfi Jihlava spol. s r. o. smlouvu o dílo, v němž řečená firma zpracuje projektovou dokumentaci opravy chodníků v ulici Gen. Jaroše. Cena této zakázky činí 143 385 korun včetně DPH a jejím obsahem bude geodetické zaměření dotčené lokality, vlastní návrh technického řešení, záborový elaborát včetně zákresu do aktuální katastrální mapy, řešení případných přeložek inženýrských sítí, kladná projednání se všemi dotčenými právnickými a fyzickými osobami a orgány a úřady státní správy a samosprávy, která jsou potřebná pro vydání stavebního povolení, dokladová část obsahující souhlasná stanoviska a vyjádření dotčených správců sítí a organizací, orgánů státní správy a samosprávy k vydání pravomocného stavebního povolení, v případě dotčení pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) zajištění vynětí pozemků ze ZPF.

Dokumentaci včetně všech dokladů a také s odhadem nákladů má firma odevzdat nejpozději do 31. ledna 2022.

Viz také přiložený plánek.

20210723 gen_jarose_planek

 

 

 

Milan Krčmář

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Výběrko územní plánování
  • Výběrko živnosteské

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.