Sportovní rybáři natočili film. Představí v něm dosud nepublikované dobové záběry

22Sportovní rybářství ve Velkém Meziříčí funguje již úctyhodných 125 let. Bohatou historii mapuje nový umělecký dokumentární film, který vytvořili členové místního pobočného spolku Moravského rybářského svazu ve spolupráci s režisérem Liborem Smejkalem.

Srdečně tímto zveme všechny občany na premiéru tohoto ojedinělého časosběrného dokumentu, která se uskuteční v úterý 12. října od 16 hodin v kinosále Jupiter clubu při Vlastivědné genealogické společnosti. Součástí večera bude i beseda s tvůrci.

ROZHOVOR S HLAVNÍMI PROTAGONISTY FILMU

Jak vznikl nápad natočit film Sportovní rybáři ve Velkém Meziříčí?

Bohumír Machát: Při důkladném úklidu, který se prováděl v sídle spolku, se našly 16milimetrové cívky s neznámým obsahem. Filmy tu ležely spoustu let bez povšimnutí. V JKP jsem požádal pana Smejkala, aby materiály převedl do elektronické podoby. Původním záměrem digitalizace bylo dochovat vzácné historické záběry pro budoucí generace, na což obec s ochotou přispěla. Když byly filmy hotové a promítly se, napadlo nás, že bychom neměli zůstat pouze u nich. Tak vznikl nápad vytvořit dokument, jehož prostřednictvím poukážeme na existenci sportovních rybářů ve městě a na jejich dlouholetou historii.

Vladimír Dřímal: Ano, vždyť začátkem minulého století zde bylo centrum sportovního rybářství pro celé Rakousko – Uhersko. Dalším impulsem, který významně přispěl ke vzniku snímku, bylo také blížící se 125. výročí od založení naší organizace.

Libor Smejkal: Kronikář spolku pan Machát se dal do psaní textů. Rozhodli jsme se, že kromě dávné minulosti přiblížíme lidem i současnost. Bohužel záběry z posledních let nám chyběly, a tak jsme dotočili výlovy rybníků, vypouštění ryb do řek nebo kupříkladu lov elektrickým agregátem. Na základě podkladů od pana Macháta a od ostatních iniciátorů jsem vytvořil filmový scénář, podle něhož jsme poté stavěli film.
Vladimír Dřímal: Pan Smejkal napsal scénář a film dal dohromady jako celek. Bylo zapotřebí uskutečnit spoustu schůzek, abychom společnými silami seřadili historii od prvopočátků až do dnešních dní.

Miloslav Vala: Hlavní motivací vedoucí ke vzniku dokumentárního filmu se stal fakt, že jsme díky doposud žijícím kapacitám schopni dostat se k zajímavým informacím a erudovaným výkladům a jelikož pamětníků ubývá, je zapotřebí tyto informace nyní uchovat pro budoucnost. Vzniklý dokument má svůj význam jak pro rybáře, tak i pro město a jeho rodáky – patrioty. Ze stejného důvodu pracuje pan Machát na vytvoření fotografické kroniky. Fotografie se v současné době nachází v poněkud neutěšeném stavu, kdy jsou neroztříděné umístěny v krabicích a dezolátních fotoalbech. Byli bychom neradi, kdyby se budoucí generace ochudily o tyto poklady.

11Kdo se na vytvoření dokumentu podílel?

Bohumír Machát: My všichni dohromady. Jak už bylo řečeno, režie se ujal Libor Smejkal, dále na snímku spolupracovali předseda pobočného spolku Moravského rybářského svazu ve Velkém Meziříčí, Miloslav Vala, předseda kontrolní a revizní komise Vladimír Dřímal a já. Komentáře přednesl přední český moderátor Petr Jančařík a klavírní improvizací dílo doprovodil Matěj Hampl.

Jak dlouho se snímek natáčel?

Libor Smejkal: Doba natáčení trvala prakticky dva roky. Necelé čtyři měsíce trvalo vytvoření scénáře, kdy se dávaly dohromady materiály a vznikaly různé diskuse. Poté se dle aktuálních příležitostí postupně natáčelo. Celý tvůrčí proces byl ovšem násilně přetržen nepříznivou epidemickou situací.

Na co všechno se mohou diváci těšit?

Vladimír Dřímal: Film mapuje historii od samého začátku až do současnosti a dá se v něm vysledovat hned několik vrcholů. Zaznamenány jsou úspěchy v 60. letech, počátky rybářského kroužku a časopisu Rybářství. Zmiňujeme vliv velkomeziříčské tragédie, povodeň z roku 1985 i okolnosti kolem roku 1989. Ve zkratce se jedná o historické filmy, vyprávěnou historii doplněnou o různé dobové dokumenty. Zároveň je zachována časová osa jednotlivých událostí.

Čeho si na filmu nejvíce považujete?

Bohumír Machát: Skutečnosti, že jsme jej společně v této době dali dohromady a také toho, že si lidé budou moci prohlédnout nikdy neviděné záběry z roku 1896 a další záběry z období let 1959 až 1964.

Vladimír Dřímal: Za zmínku jistě stojí období 60. let, kdy se sportovní rybáři nacházeli na vrcholu. Tehdejší předseda dostal dokonce vyznamenání za rozkvět spolku. Na historických záběrech jsou zachyceni mládežníci na rybářských závodech, někteří pamětníci se mezi nimi mohou poznat. I z toho důvodu stojí film za zhlédnutí.

Libor Smejkal: Film je takovým připomenutím i pro nerybářskou společnost ve smyslu, že zde nějací sportovní rybáři fungují a jak velké množství práce pro krajinu a město bezúplatně dělají. Zároveň jsme chtěli poukázat na romantiku a krásu velkomeziříčských řek.
Miloslav Vala: Ve filmu uvidíte místní osobnosti Velkého Meziříčí, které už rybaří v nebeských vodách, ale občané si je jistě pamatují. Na jedinečných záběrech můžete pozorovat své tatínky nebo dědečky, kdy můžete pocítit určité zadostiučinění za jejich obětavou činnost a vzdát jim hold.

Bylo vytvoření filmového dokumentu tím hlavním, čeho jste chtěli ve funkci dosáhnout?

Miloslav Vala: Za své čtyřleté volební období jsme chtěli dopsat kroniku, která se celých 60 let nepsala, což se včetně grafické ilustrace paní Lidmilou Dohnalovou velmi podařilo. Nyní je hotový hodinu trvající film, a pokud dotáhneme do zdárného konce i práce na obrazové kronice, bude výsledkem našeho společného snažení ucelený materiál historie a vývoje celého rybářského spolku, což je obohacením nejen naší organizace, ale i kultury celého města Velké Meziříčí.

Lucie Málková

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.