Nadační fond pomáhá. Naplňuje vůli Františka Podstatzky-Lichtensteina

SKM C22723071914430_webNadační fond finančně podpořil řadu užitečných projektů a činností skrze charitu, domácí hospice, sociální služby a domovy pro seniory, farnosti a další organizace. „František Podstatzky­‑Lichtenstein pomáhal nejdřív sám, měl to v sobě, byl člověkem s hlubokým sociálním cítěním. Jeho přáním bylo, aby nadační fond v jeho konání pokračoval a jeho myšlenka stále žila," říkají členové správní rady nadačního fondu, který hrabě založil roku 2016, Hana Sklenářová a Jaroslav Pavlas.

Noblesní člověk s životním nadhledem i pokorou, šlechtic každým coulem, obrovská osobnost, tak popisují hraběte Františka Podstatzky­‑Lichtensteina ti, kteří ho znali blíž. Byl připraven bez váhání pomoci každému, kdo to potřeboval. Chtěl zdejším lidem vrátit jejich laskavost, když jej v devadesátých letech krásně přijali zpět po návratu z ciziny. Díky nim se tu cítil doma. Sám vložil základ do nadačního fondu, který se stal posléze i jedním z dědiců jeho pozůstalosti. „To, že máme s čím hospodařit a z čeho pomáhat, je jeho zásluha. Další peníze získáváme z příspěvků veřejnosti," říká Hana Sklenářová. „Vybrat, komu pomoci, je pro nás velká odpovědnost. Činíme tak proto skrze subjekty, které se na danou problematiku pomoci specializují. Snažíme se, aby to bylo tak, jak si to pan hrabě přál," dodává. Nadační fond poskytuje všestrannou pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a sociálně slabým lidem, a to v rámci Kraje Vysočina. Účelem nadačního fondu je také vzdělávání veřejnosti v oblasti kultury a dědictví rodu Podstatzky­‑Lichtenstein, pořádání koncertů a výstav.

Oblastní charitě Žďár nad Sázavou nadační fond poskytl například finanční příspěvky na dopravu uživatelů pro denní stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí a Rosa v Bystřici nad Pernštejnem. Příspěvky obdržely i Domov pro seniory Velké Meziříčí, Domácí hospic Vysočina, Domácí hospic sv. Mikuláše nebo Sociální služby města Velké Meziříčí. Oblastní charitě Žďár nad Sázavou poskytl fond finanční příspěvek také na zdravotní pomůcky. „Díky daru jsme mohli pořídit tolik potřebné vybavení v podobě přenosného oxygenerátoru, odsávačky, dvou lékařských brašen a dvou tonometrů pro naši domácí hospicovou péči. S pomocí Nadačního fondu Františka Podstatzky­‑Lichtensteina mohou lidé zůstat doma až do posledních chvil života," zdůraznila žďárská charita ve svém poděkování. Příspěvek na činnost dostal i Jupiter club za účelem podpory činnosti Vlastivědné a genealogické společnosti, která je při něm zřízena.

DSC 0696_webNadační fond spolupracuje také s římskokatolickou farností ve Velkém Meziříčí a Netíně. Za pomoci obce Netín a místní farnosti pravidelně pořádá koncerty v kostele Nanebevzetí Panny Marie, protože Netín byl místem Františku Podstatzky­‑Lichtensteinovi z nejmilejších. Velkou měrou se zasloužil o renovaci místních varhan. „Byl velkým milovníkem a znalcem umění, literatury a hudby. Snažil se, aby na koncertech vystupovali ti nejlepší. V tom mu byl nápomocen i jeho přítel, profesor pražské AMU Jaroslav Tůma. Ten ostatně pomáhá nadačnímu fondu dosud. Díky tomu jsme mohli slyšet přední české umělce Andreu Tögel Kalivodovou, Ivu Bittovou, Františka Zahradníčka, Jana Rokytu, Lucii Sedlákovou, Marka Orko Váchu, předního japonského flétnistu Yoshimi Oshimu, který v ČR koncertoval jen v Praze a Netíně, a další umělce. Profesor Tůma, varhaník, klavírista a cembalista, je tradičním účinkujícím stejně jako Pěvecký chrámový sbor Netín, za což jsme velmi vděční," popisuje Sklenářová.

P1111836 web„Nemovitosti v Jabloňově, kde pan hrabě prožil poslední léta svého života, nadační fond jako jeho dědic převedl České republice s právem hospodaření Centrem Kociánka. Klienti březejckého pracoviště zde našli nové chráněné bydlení. Nová je spolupráce s Domovem pro seniory Mitrov. V současné době nadační fond s římskokatolickou farností plánuje vybudovat v Netíně stálou vzpomínku na Františka Podstatzky­‑Lichtensteina," uzavírá Jaroslav Pavlas.

„Chtěli bychom bezprostřední okolí kostela udělat uživatelsky příjemné pro farníky, poutníky i turisty. Se správci fondu jsme se shodli, že v tomto případě nepůjde o spolupráci jednorázovou, ale dlouhodobější, s trvalejším efektem," potvrzuje farář Jiří Kaňa.

SKM C22723071914440_web_František Podstatzky­‑Lichtenstein (1933–2016)

Nejstarší syn hraběte Aloise Podstatzky­‑Lichtensteina a Josefy, rozené hraběnky Harrachové, opouští v roce 1948 společně s rodiči a dvěma sourozenci republiku, aby se po více jak padesáti letech vrátil do míst spjatých s velkomeziříčským rodovým majetkem. S neutuchající energií, zkušený a plný životní moudrosti se znovu pouští do díla. Vrozený intelekt, rodinné prostředí a životní zkušenosti, které nabyl v nelehkých podmínkách v jihoamerickém Chile, následně pak v Kanadě, se skrývají za nebývale širokým okruhem jeho zájmů.
Šlechtic krví i duchem, filantrop, který zvláštní zájem věnoval lesnictví a rybníkářství, stejně tak umění, literatuře a hudbě. Vřelý vztah k umění ve spojení s hlubokým sociálním cítěním projevil a završil koncem první třetiny roku 2016 zřízením nadačního fondu.

Martina Strnadová

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.