Zastupitelé schválili nový strategický dokument města

5Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. září 2018 schválilo realizaci projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí" z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt se kromě jiného zaměřuje na zpracování nového strategického dokumentu, Integrovaného plánu rozvoje města pro období 2021 – 2028 (IPRM 2021 – 2028). Tento hlavní strategický dokument vyjasňuje priority rozvoje na následujících 8 let.

V rámci IPRM 2021 – 2028 se řeší prioritní osy:

  1. Podnikání
  2. Udržitelná doprava
  3. Cestovní ruch
  4. Město pro život
  5. Udržitelný rozvoj

Zpracovatelem prioritních os 1, 3, 4 a 5 je Ing. arch. Barbora Zemanová Brossová a kolektiv, zpracovatelem prioritní osy 2 je společnost UDIMO, zastoupená Ing. Petrem Macejkou, Ph.D.

Tvorba dokumentu se zahájila v březnu roku 2019. Po několika setkáních v pracovních skupinách bylo vzhledem k nepříznivé epidemické situaci možné uskutečnit veřejné projednání návrhové části dokumentu s odbornou i laickou veřejností v červnu roku 2021. Po zapracování připomínek, které z veřejného projednání vyplynuly, dokument schválili zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Součástí dokumentu je zároveň dokument „Akční plán na roky 2021 – 2022".

Lucie Málková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Podlahy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.