Zbraňová amnestie potrvá šest měsíců

gun-with-box-ammunition-bullets-wooden-wall copySoučástí novelizace zákona o zbraních a střelivu, která nabyde účinnosti v sobotu 30. ledna, je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování. Tímto dnem byla vyhlášena v České republice „zbraňová amnestie", která potrvá šest měsíců.

V praxi to znamená, že každá osoba, která v současné době přechovává bez povolení zbraň nebo střelivo do těchto zbraní, může tyto zbraně dobrovolně odevzdat do 31. července letošního roku na kterýkoliv útvar policie bez trestního postihu za nedovolené ozbrojování. Policisté přitom nebudou od osoby, která zbraň nebo střelivo odevzdala, požadovat podání vysvětlení o způsobu jejich nabytí. Výjimkou jsou případy, kdy bude odevzdána munice, výbušnina nebo výbušný předmět. V tomto případě se bude policista, který bude zbraň přebírat, dotazovat na způsob nabytí. Ale i v tomto případě platí zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování.

Pokud zbraní nebyl spáchán trestný čin, což policie prověří, bude moci osoba, která zbraň odevzdala, požádat o registraci, je-li držitelem zbrojního průkazu nebo ji prodat, převést na jinou osobu anebo přenechat do vlastnictví státu. Osobě, která zbraň nebo střelivo odevzdala, vydá přebírající útvar policie jeden výtisk potvrzení o převzetí zbraně nebo střeliva, ve kterém jako důvod uvede "zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování".

„Osobu, která zbraň nebo střelivo odevzdala, bude policista informovat o tom, že zbraň nebo střelivo budou předány k dalšímu řízení příslušnému pracovišti odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství policie," doplnil plk. Mgr. Petr Gruber, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství kraje Vysočina s tím, že zbraně a střelivo mohou lidé odevzdat na kterékoliv policejní služebně na území České republiky, v případě našeho kraje na kterékoli policejní služebně v Kraji Vysočina.

Pokud budou lidé chtít odevzdat zbraně a střelivo přímo na pracovištích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, musí tak učinit pouze v úřední dny a ve stanovené úřední hodiny, které zatím fungují v omezeném režimu, a to vždy v pondělí a středu v době od 11.00 do 16.00 hodin.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení - tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.