V loňském roce došlo na Žďársku k poklesu kriminality

hands-young-man-handcuffs copyV roce 2020 došlo na Žďársku celkem k 860 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 566 případů. Celková objasněnost za uvedené období tedy činila 65,8 %. Ve stejném období v roce 2019 došlo k celkem 985 trestným činům, z nichž policisté objasnili 602, tedy 61,1 %.

Kriminalita v roce 2018 na jednotlivých obvodních odděleních
K největšímu poklesu kriminality v loňském roce došlo v rámci působnosti obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí. Policisté zde zadokumentovali o 109 případů méně, než v roce 2019.

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2020 na území obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 344 trestných činů, z nichž se jim 233 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 67,7 %. V roce 2019 policisté prověřovali 343 trestných činů, z nichž 212 objasnili, tedy 61,8 %.
V teritoriu obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 292 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 176 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Velkomeziříčsku činila 60,3 %. V roce 2019 se jednalo o 401 případů, z toho 240 objasněných, tedy 59,9 %.
V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 96 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2020 činila 64,6 %, tedy 62 trestných činů. V roce 2019 se jednalo o 137 případů, z toho 83 trestných činů policisté objasnili, což je 60,6 %.
Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo v loňském roce ke spáchání 128 trestných činů. Objasněnost činila na tomto území 74,2 %, tedy 95 objasněných trestných činů. V roce 2019 zde policisté prověřovali 104 případů, z nichž 67 objasnili, tedy 64,4 %.

Násilná trestná činnost
Na Žďársku došlo v loňském roce k 79 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 65 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 82,3 %. V roce 2019 se jednalo o 71 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 56 trestných činů, a objasněnost činila 78,9 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2020 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 34 případů, z nichž 26 do konce roku objasnili. Objasněnost činila 76,5 %. V roce 2019 se jednalo o 37 těchto trestných činů, z toho 33 případů policisté objasnili.
Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin vydírání. V loňském roce se jednalo celkem o 11 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce roku policisté v deseti případech prověřování ukončili. Objasněnost tak činila 90,9 %. V roce 2019 policisté prověřovali tři případy, z nichž do konce období objasnili dva.
Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin porušování domovní svobody. V loňském roce policisté zadokumentovali 10 případů, z nichž jich do konce roku objasnili šest. Objasněnost tedy činila 60 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu o jeden trestný čin.

Mravnostní trestná činnost
V roce 2020 prověřovali kriminalisté 26 mravnostních trestných činů, z nichž do konce roku 19 případů objasnili, což je 73,1 %. V roce předešlém se jednalo o 19 trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté osm objasnili.

Majetková trestná činnost
V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 252 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 77 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 30,6 %. V roce 2019 došlo k 365 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 130 případů objasnili, tedy 35,6 %.

V loňském roce se v 71 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 112 případech o krádeže prosté a 69 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním
Z celkového počtu 71 případů jich policisté v loňském roce objasnili 22, tedy 31 %. V roce 2019 bylo na Žďársku zaevidováno 108 případů, z toho 47 objasněných. Objasněnost tak činila 43,5 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v loňském roce zaevidovali 39 případů, ze kterých se jim 13 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 33,3 %. V roce 2019 se jednalo o 44 trestných činů, z nichž policisté 17 objasnili.
Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádeže vloupáním do rodinných domů, u kterých policisté prověřovali 14 trestných činů, z toho tři objasněné, což činí 21,4 %. V roce 2019 policisté zadokumentovali 11 případů, z nichž pět objasnili.
Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je vloupání do obchodů. Policisté v roce 2020 prověřovali pět případů tohoto trestného činu, z nichž dva objasnili. Objasněnost tedy činila 40 %. Ve srovnání s rokem 2019 zde došlo k poklesu trestné činnosti o dva případy.
K nejvýraznějšímu poklesu trestné činnosti došlo v loňském roce v případě krádeží vloupáním do rekreačních objektů, a to o 28 trestných činů. V roce 2020 policisté na Žďársku zaevidovali dva případy tohoto trestného činu.

Krádeže prosté
Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 112 případů, z nichž objasnili 35. Objasněnost tedy činila 31,3 %. V roce 2019 se jednalo o 166 trestných činů, z toho 59 objasněných.

Nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou s počtem 19 zaevidovaných případů krádeže věcí z vozidel a krádeže ostatní. V případě krádeže věcí z vozidel policisté objasnili jeden případ a u krádeží ostatních objasnili pět případů. U obou trestných činů došlo k poklesu trestné činnosti. U krádeží věcí z vozidel o 26 případů a u krádeží ostatních o 10 případů.
Dalšími nejčastějšími trestnými činy, u kterých policisté zadokumentovali 17 případů, jsou krádeže v jiných objektech, krádeže motorových dvoustopých vozidel a krádeže součástek motorových vozidel.
K nejvyššímu poklesu v této kategorii došlo v loňském roce u krádeží v jiných objektech, a to o 22 trestných činů.

Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo na Žďársku k 105 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 58 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 55,2 %. V roce 2019 došlo k 128 případům, z toho objasněných bylo 68, tedy 53,1 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrový podvod. Policisté prověřovali 32 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku v 27 případech prověřování ukončili. Ve srovnání s rokem 2019, kdy policisté zadokumentovali 21 případů, došlo k nárůstu o 11 trestných činů.
Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii v loňském roce, je trestný čin poškození a zneužití záznamu na nosiči informací. Policisté v loňském roce zadokumentovali 15 těchto trestných činů, z nichž do konce roku tři objasnili. V roce 2019 se jednalo o devět případů, z toho jeden objasněný.
K poklesu trestné činnosti došlo v případě trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V loňském roce policisté zadokumentovali 11 případů, z nichž osm objasnili. V roce 2019 se jednalo o 23 trestných činů, z toho sedm objasněných.

Ostatní trestná činnost
V kategorii ostatní kriminality v roce 2020 policisté prověřovali 209 trestných činů a u 179 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 85,6 %. Procento objasněnosti zůstalo stejné jako v roce 2019. Policisté v tomto období zaevidovali 195 trestných činů, z nichž prověřování ukončili v 167 případech.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Žďársku byli v této oblasti velmi úspěšní a v loňském roce odhalili 102 případů tohoto trestného činu. V 93 případech u těchto trestných činů policisté do konce roku prověřování ukončili. V roce 2019 policisté odhalili 82 těchto trestných činů.
Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin sprejerství. V loňském roce se jednalo o 36 trestných činů, které policisté zadokumentovali, z nichž do konce roku jich objasnili 22. V roce 2019 se jednalo o 39 případů, z toho 21 objasněných.
Třetím v pořadí je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté v loňském roce odhalili a zadokumentovali 32 případů. V roce 2019 se jednalo o 49 odhalených případů.

Zbývající trestná činnost
V roce 2020 policisté zaevidovali celkem 189 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 88,9 %, tedy 168 případů. Za stejné období roku 2019 se jednalo o 207 trestných činů.

Nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili o 33 případů více než v roce 2019. V loňském roce odhalili 96 těchto trestných činů.
Druhý nejvyšší podíl v této kategorii má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 37 případů. V roce 2019 se jednalo o 74 případů.

por. Mgr. Stanislava Rázlová, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.