Nízkoprahové centrum Wellmez letos slaví 10. narozeniny

P1280090Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Wellmez, které sídlí v ulici Hornoměstská vedle supermarketu Billa, je určeno pro děti a mladé lidi ve věku od 10 do 26 let.

Nízkoprahové centrum Wellmez poskytuje službu v ambulantní i terénní formě. Ve Velkém Meziříčí, kde se zařízení nachází, mají uživatelé i zájemci o službu možnost využít například klubovou a kontaktní místnost, kde mohou nejen aktivně trávit svůj volný čas s vrstevníky, ale také se zde mohou důvěrně svěřit s problémy, s nimiž se potýkají, a hledat společně s pracovníky možnosti jejich řešení. Nejčastějšími tématy jsou experimentování s návykovými látkami, problémy v rodině, ve škole či v partě, sebepoškozování a nevhodné trávení volného času. Zařízení také poskytuje terénní službu dvakrát týdně ve Velkém Meziříčí a od roku 2015 také dvakrát týdně ve Velké Bíteši. Smyslem terénní sociální práce je především monitoring míst, kde se děti a mládež shromažďují, a informování je o Wellmezu tak, aby v případě potřeby věděly, kam se obrátit. Terénní forma je specifická v tom, že se poskytuje v přirozeném prostředí mladých lidí. Pracovnice v NZDM Wellmez také pomáhají dětem a mladistvým s přípravou na vyučování, případně jim zprostředkovávají doučování ve spolupráci s dobrovolníky z místního gymnázia.

P1280088V centru jsou také pořádány tématické programy preventivního charakteru, které se snaží reagovat na „trendy", jež se mezi mladistvými v daném období objevují a pracovnice mají potřebu na ně upozornit (rizikové chování na sociálních sítích, experimentování a užívání návykových látek apod.). Programy jsou pravidelně pořádány pro uživatele služby, zařízení ale také pořádá akce pro širokou veřejnost, například přednášku o Fake news – dezinformacích a manipulacích nebo o drogové problematice, která proběhla ve spolupráci s K­‑centrem Noe z Třebíče. V zařízení se pravidelně konají tzv. „nocovky", které dětem umožňují během prázdnin zažít něco netradičního, na co mohou poté vzpomínat. Organizace se snaží pořádat i další různé akce a aktivity. V roce 2017/2018 proběhl projekt s názvem Vyfoť se, během kterého děti a mladiství z Velkého Meziříčí a okolí navštívili pracovníky ZOO Jihlava. Pod záštitou profesionální fotografky měli možnost pořídit si vlastní fotografie, které si poté vyvolali a odnesli jako suvenýr. Z těchto fotografií poté byla uspořádána vernisáž pro širokou veřejnost v Kavárně a Bistru Termoska, která byla obohacena o kazuistiky uživatelů nízkoprahových služeb. Od konce roku 2019 je zařízení zapojeno ve dvouletém projektu spolupráce NZDM a Výchovných ústavů. Cílem tohoto projektu je podpořit mladé lidi opouštějící ústavní péči. NZDM Wellmez také spolupracuje s místní ZŠ Školní, kde každoročně pořádá workshopy pro žáky devátých tříd na téma Výběr střední školy. Zařízení je také od roku 2019 členem České asociace streetwork, která sdružuje obdobná zařízení a snaží se zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

wellmezI v současné koronavirové krizi nabízíme za dodržování hygienických opatření dětem a mladým lidem podporu a prostor k řešení jejich aktuální situace v této nelehké době. Děti a mladí lidé mohou během pracovních dnů docházet přímo k nám do centra nebo se po předchozí domluvě mohou s pracovníky v rámci terénní služby potkat někde venku. Wellmez se na současnou situaci snažil adaptovat velice rychle a během minulého roku také „rozjel" online formu poskytování služby, což znamená, že děti a mladí lidé mohou pracovnice kontaktovat přes jejich facebookový nebo instagramový profil a sdílet s nimi věci takto. Jedna z pracovnic, Aneta Bazalová, uvádí, že: „V současné době s dětmi a mladými lidmi nejvíce řešíme témata týkající se školy, zejména zvládání online výuky, podání přihlášek na střední školy nebo způsob trávení volného času v této době a jeho smysluplné využití. Dále také nastavená opatření a jejich dodržování." Pracovnice také na svých sociálních sítích vytvořily příspěvky týkající se právě aktuálních vládních opatření, které mohou mladým lidem pomoci je lépe pochopit, a podpořit tak jejich dodržování.
Během nouzového stavu se pracovnice NZDM Wellmez také zapojily do pomoci seniorům při obstarávání nákupů a léků, do distribuce ochranných pomůcek či jedna z pracovnic vypomáhala v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí.

Letos 8. dubna 2021 zařízení slaví již 10. narozeniny. Akce a aktivity k jubileu budou v rámci opatření probíhat průběžně, ale hlavní oslava by dle pracovnic měla proběhnout v rámci tradičního multižánrového festivalu Funny Fest, který organizace pořádá každoročně na náměstí ve Velkém Meziříčí. Cílem tohoto festivalu je hlavně zmírnit předsudky společnosti vůči nízkoprahovým zařízením i jejich uživatelům a vytvořit kulturní a smysluplnou akci nejen pro uživatele NZDM Wellmez, ale i pro širokou veřejnost. Na festivalu vždy účinkují umělci z Velkého Meziříčí a okolí a je zde připraven doprovodný program s preventivním přesahem. Pokud situace a opatření dovolí, bude se určitě během prázdnin na co těšit.

Tým NZDM Wellmez

wellmez2

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.