• Velkomeziříčsko
  • Rozhovory
  • Snažil jsem se především o to, aby se naše vesnice někam posunula, zhodnotil svoji původní vizi předseda místní části Mostiště Miroslav Mejzlík

Snažil jsem se především o to, aby se naše vesnice někam posunula, zhodnotil svoji původní vizi předseda místní části Mostiště Miroslav Mejzlík

IMG 2091Starosta místní části Mostiště, Miroslav Mejzlík, se u příležitosti zahájení nového roku rozpovídal o dění v obci. V rozhovoru s námi zhodnotil pořádání tradičních kulturních akcí, nastínil současné fungování organizací v Mostištích i výhledové investiční plány.

Konají se u vás v obci nějaké tradiční akce?

Mezi tradiční akce určitě patří masopust, dětský karneval, pouť na sv. Marka, dětský den, fotbalový a nohejbalový turnaj sportovního klubu. Dále se pořádají také hasičské akce, v létě dětský tábor, drakiáda v září a v závěru roku rozsvícení vánočního stromečku a vánoční výstava s betlémem.

Máme za sebou nelehký rok 2020, který silně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. Nastaly nějaké komplikace v rámci organizování akcí?

U nás vyšel masopust, ten jsme měli, ale dětský karneval už nebyl. Pouť, která obvykle bývá okolo 25. dubna, ale neproběhla z důvodu nouzového stavu. Dětský den se posouval, a nakonec se realizoval o velkých prázdninách. O prázdninách proběhl fotbalový a nohejbalový turnaj. V září se konala drakiáda. Akce, které byly naplánované od října včetně vánočních světýlek a vánoční výstavy, už bohužel nebyly.

Jaká bývá účast na těchto vašich událostech?

Co se týče masopustu, jedná se o velikou událost. Do dění se v průběhu dne zapojuje celá vesnice a večer bývá obvykle masopustní zábava. Průvodu se účastní něco okolo padesáti masek. Večerní zábavu tradičně navštěvuje sto až sto padesát lidí. Máme velikou pouť na sv. Marka. Karnevalu se účastní obvykle okolo šedesáti dětí. V uplynulém roce bohužel karneval neproběhl. Uvidí se, zda nebo v jakém režimu proběhne v letošním roce. Na Dětský den vloni přišlo asi sedmdesát dětí. Zúčastnili se nejen lidé z Mostišť, ale také příbuzní a známí z okolí. Dokonce vyšlo i hezké počasí. Na drakiádu v září dorazilo mnoho lidí a mezi nimi bylo asi osmdesát dětí, které pouštěly draky koupené, ale i vyrobené doma s rodiči.

Masopust aktuálně plánujete? Ve všech místních částech obvykle probíhá v únoru.

S masopustem samozřejmě počítáme. Máme ho naplánovaný týden před řádným termínem, tedy 6. února. S kapelou jsme prozatím také domluveni, nicméně vzhledem ke stále se prodlužujícímu nouzovému stavu v České republice uvidíme, jak celá situace dopadne. Mám obavu, že 6. února nebude ještě vhodný termín pro realizaci této akce, ale necháme se překvapit.

Zvažujete případnou náhradní variantu masopustu?

Lidé při této události obvykle vychází ze svých domů a po ulicích jde průvod. Již jsme probírali variantu, že průvod pořádaný místními hasiči by vesnicí pouze prošel, ale záleží na situaci a na tom, jaká budou platná nařízení vlády ČR.

Jaké konkrétní investiční akce jste v uplynulém roce zrealizovali?

Na hasičské zbrojnici proběhla výměna oken a dveří. Takže je tedy z hlediska oprav kompletní. V letošním roce nám zbývá dokončit fasádu jak na kulturním domě, tak i na hasičské zbrojnici. V jedné části Mostišť, ze směru příjezdové cesty od Velkého Meziříčí a směrem na Martinice – Nové Dvory, jsme vybudovali vodovod. Pracovali jsme také na zpevnění cesty, která se nachází na ulici Nekonečné. V těchto místech se bude kopat voda, bylo tedy zapotřebí zajistit, aby se lidé dostali ke svým nemovitostem.

Jaké konkrétní investiční akce plánujete uskutečnit v letošním roce?

Jak jsem již zmínil, v letošním roce nás čeká oprava fasády místní hasičské zbrojnice i kulturního domu. Dále plánujeme zrekonstruovat kuchyni v mateřské školce, která je v původní podobě z roku 1972, kdy se školka postavila. V kulturním domě plánujeme udělat také novou elektroinstalaci. V červnu by mělo započít rovněž ukládání vysokého napětí, které vede přes Mostiště na sloupech, do země. V důsledku toho nám vzniknou nové trafostanice a v některých částech obce zmizí sloupy s veřejným osvětlením. Budeme muset dělat nové pouliční osvětlení. V letošním roce jsme ještě dostali dotaci na nákup nového hasičského dopravního automobilu, jehož pořízení v současné době řešíme.
Dalo by se říci, že usilujeme o postupné zlepšení stavu současného obecního majetku. Spravujeme všechny objekty, se kterými se dlouhá léta nic nedělalo. Před dvěma lety kulturní dům i hasičská zbrojnice dostaly novou střechu. Postupně tedy vše opravujeme a do budoucna nás čeká projektovat Základní školu v Mostištích. Chystá se také projektová dokumentace na rozšíření mateřské školky o jednu třídu. Také chceme řešit projektové dokumentace na některé vodovody, o které si lidé žádají, včetně chodníků kolem hlavní silnice. Část chodníků už máme hotovou. Občané jsou spokojeni, že nemusí chodit silnicí, když provoz neustále roste. Rádi bychom ho kvůli bezpečnosti prodloužili přes celou vesnici.

Plánujete již nyní projekty s dlouhodobějším charakterem?

Projektů mám namyšleno více, ale musím se držet při zemi. Jak jsem již zmínil, obci již nyní nestačí kapacity školky a některé děti musí jezdit do Olší nad Oslavou. Proto řešíme možné rozšíření o jednu třídu, na kterou se začala zpracovávat projektová dokumentace. V roce 2022 plánujeme toto rozšíření.
Na základní školu od přestavby, kdy se nastavilo jedno patro nahoru, nikdo nesáhl. Je zapotřebí opravit střechu, řešit nadstavbu a zateplení. Kulturní dům i školku máme v tomto směru hotové, opravené je i dětské hřiště. Byli bychom moc rádi, kdyby se v budoucnu opravila střecha a fasáda školy. Škola by novým vzhledem reprezentovala naši obec.

V jakém režimu v současné chvíli fungují místní základní a mateřská škola?

Mateřská škola fungovala neustále a téměř bez omezení. Podle zákona to bylo povolené. Základní škola funguje podle aktuálně povoleného režimu na základě vládních opatření. Za poslední dobu do školy chodila převážně první, druhá a třetí třída. Čtvrtá a pátá třída měla on-line výuku. Jak jen to bylo možné, chodili fyzicky do školy také žáci čtvrté a páté třídy.
Musím říci, že trpělivost rodičů je veliká a ochota učitelek je také úžasná. Všichni se snaží navzájem si pomáhat, ať už se jedná o on-line výuku, ale i o celkovou komunikaci, která tam probíhá. Jsem si vědom toho, že v současné době není jednoduchá situace a výhledově prozatím ani nebude. Takže dle mého názoru nyní musíme držet při sobě, zbytečně si nedělat problémy a když celkovou situaci ještě chvilku vydržíme, pak už bude, doufejme, vše v pořádku a život se vrátí do běžných kolejí.

I v současné situaci funguje škola distančně?

První, druhá a třetí třída chodí do školy. U nás je druhá a třetí třída nyní spojená kvůli nízkému počtu dětí, takže zde mají děti výjimku. Čtvrtá a pátá třída funguje na dálku přes počítače. Situace je těžká i pro paní ředitelku, která musí vše organizačně zajistit. Málokdo z nás si dokáže představit, co všechno to obnáší. Je toho opravdu hodně.

Jste rodákem z Mostišť? Jak dlouho tam žijete?

U mě je to složitější. Sice jsem se narodil v tehdejší porodnici v Nemocnici Mostiště, ale první rok svého života jsem bydlel s rodiči v Borech. Následně jsme se přestěhovali do Velkého Meziříčí, kde můj tatínek pracoval jako správce Domu zdraví. Do Mostišť jsem se nastěhoval v roce 1986. Od té doby jsem „mostišťák". Chodil jsem v Mostištích do mateřské školky a také na základní školu. V roce 2005 jsem zde koupil a následně přestavěl dům, ve kterém nyní bydlím se svou rodinou.

Jak dlouho jste ve funkci předsedy pro místní část?

Předsedou jsem od roku 2014, takže sedmým rokem.

Měl jste nějaké vize, když jste do funkce nastupoval?

Do funkce předsedy pro místní část Mostiště jsem nastoupil v nelehké době. Skončila u nás stavba kanalizace, dodělávaly se silnice a mým úkolem bylo, abych splácel dluh, který jsme si ve formě úvěru na obec museli kvůli této skutečnosti vzít. Nad obcí tedy v té době visel dluh ve výši asi dvanácti milionů, který jsme naštěstí v loňském roce již splatili.
V Mostištích funguje několik spolků, mezi které můžeme zařadit Sbor dobrovolných hasičů Mostiště nebo Sportovní klub Mostiště, který se dělí na jednotlivé oddíly, ať už jsou to fotbalisté, hokejisté, volejbalisté nebo nohejbalisté. V Mostištích funguje Babinec, to jsou ženy, které pořádají různé akce a pořádají různé sbírky. V loňském roce pomáhaly s šitím roušek, dále zorganizovaly sbírku dětských pyžámek a na podzim uspořádaly sbírku, aby osladily život dobrotami zaměstnancům Záchranné služby ve Velkém Meziříčí, Covid pracovišti Brno – Bohnice a v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. Každý spolek pořádá vlastní kulturní akce. Shodou okolností od roku 2001 funguji v obci rovněž jako starosta hasičů. I z toho důvodu jsem šel do voleb a následně jsem byl zvolen do komise pro místní samosprávu již v roce 2010, kdy jsem byl členem této komise a učil se poznávat složitosti problémů s vedením obce.
Co se týče mé tehdejší vize, snažil jsem se především o to, aby se naše vesnice někam posunula. Především z hlediska majetku, ale i dalších věcí kolem. Myslím, že za těch téměř sedm let se nám v Mostištích podařilo celou řadu věcí zlepšit a doladit. Vize je tedy taková, aby se nám žilo dobře a abychom pro Mostiště něco prospěšného udělali.

Co byste popřál čtenářům?

Do nového roku bych všem rád popřál hodně moc trpělivosti, štěstíčka a hlavně to zdraví, protože to potřebujeme všichni nejvíc.

Lucie Málková

IMG 4132 1IMG 5284

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.