• Velkomeziříčsko
  • Rozhovory
  • Myslím si, že jsme dobrá parta a pořád nás to baví, bez toho by to ani nešlo, říká předseda komise pro místní správu Vladimír Sedláček

Myslím si, že jsme dobrá parta a pořád nás to baví, bez toho by to ani nešlo, říká předseda komise pro místní správu Vladimír Sedláček

P1280592Předseda místních částí Hrbov a Svařenov, pan Vladimír Sedláček, se v rozhovoru s námi rozpovídal nejenom o kulturních a investičních akcích, ale také o nálezu pokladu, který ukrývala bývalá základní škola.

Konají se u vás v obci nějaké tradiční akce?

Tradiční akce se samozřejmě konají. Jejich organizování máme rozdělené do tří spolků, které spolu navzájem skvěle spolupracují. Těmi spolky jsou komise pro místní správu, myslivecký spolek a sbor dobrovolných hasičů. Myslivci mají na starosti pořádání dětského dne. Musím říci, že to dělají moc pěkným stylem. Dále organizují různé soutěže, přehlídku trofejí a jiné. Hasiči pořádají maškaru, tedy masopustní průvod včetně večerní zábavy. Dále se starají o zdejší mládež. Chtějí, aby mladí lidé cvičili a jezdili po soutěžích. Máme zde tři družstva – mladší, ženy a stávající. Nejen družstvo žen musím touto formou pochválit, jak dobře cvičí. My jako komise pro místní správu pořádáme nohejbalové turnaje, rozloučení s prázdninami a rozsvěcení vánočního stromku. Pořádáme také čarodějnice. Jsem moc rád, že se místní organizace o všechno tak výborně starají. Každý máme na starosti to své a dohromady toho dokážeme hodně. Musím říci, že tento systém rozdělení nám skvěle funguje. Myslím si, že jsme dobrá parta a pořád nás to baví, jinak by to ani nešlo.

Máme za sebou nelehký rok 2020, který silně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. Nastaly nějaké komplikace v rámci organizování akcí?

Z akcí jako dětský den nebo nohejbalový turnaj neproběhlo nic. Volný čas jsme využili a usilovně pracovali na rekonstrukci kulturního domu.

Jaké konkrétní investiční akce jste v uplynulém roce zrealizovali?

V loňském roce se nám toho podařilo hodně. Například jsme prodloužili vodovodní řád pro budoucí rodinné domky. Byla to poměrně náročná akce, ale zdařila se nám vcelku rychle, což osobně považuji za velký úspěch. Jako obec na tom místě máme šanci prodat pozemky pod dva rodinné domy.

Hodně času a energie jsme věnovali také hasičům. Udělali jsme částečnou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která se dotkla vnitřního zázemí, sociálního zařízení, omítek, dveří, nového komína a venkovního přístřešku. Před dvěma lety se pořídila také nová hasicí stříkačka. Práci na zázemí pro hasiče jsme završili díky dotacím zakoupením nového automobilu. Až pomine koronavirová doba, rádi bychom vůz slavnostně představili. Dříve bylo ježdění po soutěžích komplikované. Veškerou výbavu jsme vozili se starou Avií nebo autem na vozíku. Jsem rád, že nyní máme optimální a plně funkční vybavení.

P1280571Dalším místem, na kterém jsme pracovali, byla hrbovská náves. Skáceli jsme na ní pět velkých stromů napadených kůrovcem a hned jsme namísto nich vysadili pět nových. Provedli jsme také odbahnění rybníku, opravili na návsích oplocení a čekárny.
Jak jsem již naznačil, zrekonstruovali jsme celý kulturní dům. Pyšní jsme i na víceúčelové hřiště naproti němu. Zde jsme postavili dřevěný domek, kde máme sociální zařízení, občerstvení a nový tenisový kurt – to byl takový náš sen. Když jsme pracovali na rekonstrukci kulturního domu, žasl jsem, když přišlo asi 35 místních lidí, kteří chtěli přiložit ruku k dílu. Bylo jich nad mé očekávání tolik, že jsem ani nevěděl, kam je poslat. Vše jsme budovali pro občany, můžou tady pořádat oslavy narozenin, výročí, svatby a jiné. Chytlo se to a jsou za tuto možnost vděční. Mají zde kompletní a zmodernizované vybavení, které k pořádání akcí nezbytně potřebují. Jsem toho názoru, že když se zde něco postaví, musí to sloužit lidem. Nemůže to být zavřené a nepřístupné. Jsem velmi rád, že za běžných okolností to v dědině žije. Opravdu chci, aby místní lidé využívali jak kulturní dům, tak i hřiště nebo hasičku. To zázemí je zde vytvořeno právě pro ně.

Jaké konkrétní investiční akce plánujete uskutečnit v letošním roce?

Do letošních investic jsme zařadili vytvoření inženýrských sítí. Naší první prioritou je, abychom ty sítě dokončili a pozemky pro stavbu mohly jít na prodej. Lidé v našich obcích o ně mají velký zájem a já jsem jenom rád, že tady chtějí bydlet. Ve Svařenově také budeme prodlužovat vodovodní řád. Když budu hovořit trošku o budoucnosti, tak máme právě ve Svařenově připravenou zastavovací studii. Bohužel jsou to všechno pozemky v majetku soukromých osob. Jedná se celkem cca o deset stavebních míst. Současní majitelé by nám své pozemky mohli odprodat, a mít tak přednostní právo na koupi stavebního pozemku, například pro své děti. Doufám, že se nám to zadaří. Před kulturním domem letos chceme ještě zbudovat přístřešek nad kontejnery. A uvnitř KD budeme potřebovat udělat sanaci krovu. Pod Hrbovem bychom v neposlední řadě chtěli postavit ještě nový rybník, který by byl situovaný pod stávajícím rybníkem. To ale za předpokladu, že na něj vyřídíme dotace. Dále současný rybník bychom rádi odbahnili, vytvořili na něm novou hráz a čep. Hodláme také ještě opravit obecní cesty.

Jste místním rodákem?

Ano, jsem.

Jak dlouho jste ve funkci předsedy pro místní část?

Od roku 2009, tedy 12 let.

Měl jste nějaké vize, když jste do funkce nastupoval?

P1280535Hlavní vizí naší komise bylo vytvořit hřiště, jelikož žádné opravdové tady nebylo. Do této představy jsme byli hodně zapálení a jsme moc rádi, že se nám to podařilo. Natolik jsme tomu hřišti propadli, že se zde vytvořila taková tradice na sv. Štěpána. Ať je jakékoliv počasí, hrajeme zde v tento den nohejbal. Dokonce jsme se záznamem našeho zápasu byli uvedení i ve vysílání televize.

Máte v obci nějaké zajímavé pamětihodnosti?

Nachází se zde tři kapličky a tři kříže. Díky památné Štěpánkově kapličce k nám přijela dvakrát natáčet televize i rozhlas. Nechali jsme ji opravit, zrekonstruovat, pořezali jsme veškeré dřeviny okolo ní a vysázeli místo nich nové. Jelikož se kaplička nachází na naučné stezce Balinského a Nesměřského údolí, vytvořili jsme u ní pěkné posezení. V letošním roce bychom chtěli udělat ještě jedno posezení v půli cesty směrem k ní.

Na památku významné osobnosti Hrbova a Svařenova, pilota RAF pplk. Karla Novotného, je hrbovskými a svařenovskými občany v hrbovské kapli vystavena pamětní deska. O pár desítek let později jsme slavnostně odhalili ještě jednu desku, a to na Novotného rodném domě.
K oslavě významného výročí letce Novotného se zde natočila a nabídla k zakoupení kazeta, na které jsou nahrané pověsti, které svého času napsala místní občanka, paní Malečková (například o čertově skále, o kapličce, studánce a jiné). Kazeta k prodeji již není, občané ji ve většině případů sami vlastní. Kdyby se ovšem našel nějaký zájemce, který by se chtěl na obsah kazety podívat, máme ji stále k dispozici k zapůjčení.
Vlastníme také kroniky. Původně jsme měli dvě kroniky. Zde musím poděkovat badatelce, paní Marii Gálové z Ostravy, kterou Hrbov z kulturního hlediska zaujal. Díky ní se podařilo najít další čtyři kroniky, které se zapomenuté postupně nalézaly.

Díky nezávislému studiu kronik výše jmenované paní Gálové a dále členů komise pro místní správu jsme objevili velice zajímavou informaci vypovídající o ukrytí cenných historických záznamů. Údajně se měly skrývat v rohu budovy staré místní školy. Poté, co jsme získali povolení od původní majitelky objektu, začali jsme po tomto pokladu pátrat. Díky hledači s detektorem kovu jsme chodili kolem svodů a vše rozkopávali. Hledače zaujal hromosvod, jehož aktivita se mu zdála příliš živá. Celý roh jsme v tom místě budovy rozbourali a konečně našli, co jsme hledali. Vytáhli jsme krásný kamenný ručně tesaný čtverec, ve kterém byla umístěna skleněná láhev. Lahvička o přibližné velikosti deset až patnáct centimetrů obsahovala fragmenty zakládací listiny školy, dobové noviny, stříbrné a měděné mince. Okamžitě se o našem úspěchu dozvěděla Česká televize, která k nám přijela natočit reportáž. Následně se o nálezu dozvědělo město a my, ač s nelibostí, museli vše odevzdat velkomeziříčskému muzeu. Ačkoliv se nám to zprvu nelíbilo, nakonec jsme uznali, že na zámku bude mít náš objev úplně jinou úroveň a pro širokou veřejnost se zpřístupní ke zhlédnutí. Nyní je poklad uložený v depozitáři. To jediné, co jsme si dovolili ponechat, byl pamětní kámen, který nález ukrýval. Stejně tak jako naši předchůdci jsme jej využili jako časovou schránku. Nafotili jsme naši komisi, hřiště a společně s novinami a penězi jsme vše vložili do kamene a zasadili jsme jej do země. Nad něj jsme umístili velký kámen s pamětní deskou, kterou nám vytvořil kameník, pan Štoksa. Slavnostně jsme toto místo vysvětili. Nynějším vlastníkem bývalé školy je pan Kaštan, kterému patří za velkou a pěknou rekonstrukci velký dík, neboť nemovitost byla v zoufalém stavu.

Byl Hrbov a Svařenov v minulosti něčím významný?

Kdybych se měl ohlédnout zpátky do minulosti, tak se zde konaly prestižní silniční motocyklové závody s názvem Cena Českomoravské vrchoviny. V letech 1967–1984 se uskutečnilo celkem sedmnáct ročníků. Rovněž se uskutečnily tři ročníky automobilových závodů formule 3. V kulturním domě se dříve pořádaly také dechovky nebo čaje o páté, na které jsem chodil i já jako malý kluk.

Co byste popřál čtenářům?

Hlavně to zdraví. A aby už tahle doba skončila, my se mohli znovu trošku nadechnout a začít se zase někde scházet.

1591

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Podlahy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.