Spolek Škola do života, z. s. pomohl Základní a Praktické škole ve Velké Bíteši

P1220920uNa začátku tohoto roku vznikl z iniciativy rodičů naší žákyně spolek na podporu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, s názvem Škola do života. Snaha rodičů nás velice mile překvapila, neboť i když se již několik let potýkají se znevýhodněním své dcery, nezapomínají ani na ostatní děti a rozhodli se pomoci dosáhnout lepších podmínek ve vzdělávání na naší škole.

Spolek funguje necelých deset měsíců a již za tuto krátkou dobu dokázal škole velmi pomoci. K 30. červnu 2021 předal škole finanční dar ve výši 62 500 Kč. Z této částky tak mohla škola za 34 060 Kč zakoupit elektrický zvedák, jež nám zásadním způsobem ulehčuje manipulaci s imobilními žáky. Například přesun z vozíku do relaxačního koutku, houpačky nebo polohovacího vaku je tak pro ně nyní mnohem komfortnější. Díky finančnímu příspěvku jsme dále mohli dovybavit keramickou dílnu a zakoupit tak potřebný materiál, který se využije zejména v kroužku keramiky, o který je mezi dětmi velký zájem. Nakoupili jsme také materiál pro realizaci pracovních činností a pomůcky, jež zásadním způsobem pomohou lépe rozvíjet jemnou a hrubou motoriku našich žáků, vnímání vlastního těla a zlepšení koordinace pohybů.

Kromě finančního příspěvku spolek podporuje školu také hmotnými dary. Začátkem školního roku dostali všichni žáci tělovou kosmetiku. Spolek nezapomíná ani na pedagogy, s nástupem nových nařízení a opatření jim věnoval 500 kusů respirátorů. Za to, že členové spolku aktivně spolupracují se školou, starají se o žáky a nejsou jim lhostejní ani zaměstnanci školy, moc děkujeme. Za tuto podporu jsme velice vděční a v nynější náročné době si jí ceníme o to více.

I do budoucna má spolek představu, ve které oblasti by nám chtěl pomoci. Plánuje nákup pomůcek do multismyslové místnosti snoezelen, zejména léčebné hudební nástroje pomáhající v rozvoji smyslového vnímání, navození uvolnění a dobré nálady. Dále by nám rád pomohl při pořízení pomůcek na rozvoj sluchové percepce, uvědomění si a vnímání rytmu a prohloubení pozitivního vztahu k hudbě.
Pokud byste se o spolku rádi dozvěděli více informací, navštivte webové stránky www.skoladozivota.cz. Pod stejným názvem také funguje facebookový profil spolku. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Eva Ulmanová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.