• Velkomeziříčsko
  • Zprávy
  • Lidé bez roušky při opékání buřtů či pod vlivem alkoholu. Policisté provedou denně více než tisíc kontrol

Lidé bez roušky při opékání buřtů či pod vlivem alkoholu. Policisté provedou denně více než tisíc kontrol

sausages-530494 1920Policisté na Vysočině během uplynulého víkendu kontrolovali to, zda lidé dodržují všechna bezpečnostní opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem. Lidé se nejčastěji prohřešili tím, že neměli nasazenou roušku na obličeji. Zároveň také policisté důkladně prověřují veškerá přijatá oznámení a pokračují v kontrolách v i dalších dnech.

„Policisté od pátku do neděle v našem kraji provedli celkem 4 163 kontrol dodržování opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem. Při kontrolách jsme nejčastěji zjistili porušení – lidé neměli nasazenou roušku. Ve většině případů policisté osobu vyzvali, aby svého protiprávního jednání zanechala a roušku si nasadila, což lidé až na malé výjimky provedli," sdělila mluvčí policistů Dana Čírtková.

Policisté o víkendu zaznamenali celkem 26 přestupků, které nebylo možné vyřešit domluvou, oznámili k projednání do správního řízení. V několika případech se jednalo o podnapilé osoby, které putovaly na vystřízlivění na jihlavskou záchytnou stanici.

„V pátek 3. dubna ve večerních hodinách jsme vyjížděli do lokality u Náměště nad Oslavou, kde skupinka minimálně sedmi osob trávila volný čas při opékání špekáčků. Tyto osoby se zde pohybovaly bez roušky. Zjištěné přestupky – porušení nařízení o volném pohybu osob mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest a pobyt na veřejně přístupných místech v počtu větším než dvou osob, jsme oznámili správnímu orgánu," uvedla Dana Čírtková.

V případě, že policisté během preventivního dohledu zjistí porušování nařízení vlády v souvislosti s nouzovým stavem, tak využijí svých zákonných oprávnění – mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou jim přikázat nasadit si roušku, ukončit provoz, vykázat osoby z místa. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun. Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky tyto přestupky nemůže řešit uložením pokuty příkazem na místě. Zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu.

M. Hudková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Oslavická červenec 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.