• Velkomeziříčsko
  • Zprávy
  • Nedostatek vláhy trápí nejen zahrádkáře. O možnosti dotace na akumulaci srážkové vody ví jen málokdo

Nedostatek vláhy trápí nejen zahrádkáře. O možnosti dotace na akumulaci srážkové vody ví jen málokdo

schema a1Mírná zima, teplé počasí a nízké srážkové úhrny, to jsou zásadní aspekty pro dlouhodobě trvající sucho. Už na začátku května vydal vodoprávní úřad upozornění týkající se hydrologické situace. „Na většině vodních toků na území ve správě Povodí Moravy, s. p. se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky, vodnosti neovlivněných toků se pohybují v rozmezí 10 – 30 % měsíčního normálu. Na mnoha profilech došlo již nyní k překročení ukazatele sucha, což odpovídá stavu, který byl v minulosti dosahován až v letních měsících," informoval generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák.

Velkomeziříčský odbor životního prostředí reagoval na doporučení vodoprávního úřadu upozorněním v rámci svého ORP (obec s rozšířenou působností). „Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, upozorňuje vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Velké Meziříčí na nutnost šetření s vodou," uvedla Eva Křivská z odboru životního prostředí. Ministerstvo zemědělství přistupuje ke srážkovému deficitu jednoznačně, a to stavbou nových přehrad. V současnosti ministerstvo představilo vytipované lokality, z nichž 7 je na Vysočině, avšak cesta k jejich vybudování je ještě na míle vzdálená.

vodaCílené zadržování dešťové vody podporuje ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Aktuálně podporované projekty, ve kterých o dotace smí žádat vlastníci i stavebníci rodinných a bytových domů, zahrnují Akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, Akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody. O dotaci mohou žádat vlastníci i stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, které chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou. Žádosti lze podat elektronicky i osobně na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Jihlavě. „Předpokladem pro kladné vyřízení žádosti je fakt, že bydliště žadatele je v seznamu suchem ohrožených obcí. Všechny obce v ORP Velké Meziříčí na základě naší žádosti v tomto seznamu ministerstvo eviduje," dodala Křivská. Všechny potřebné informace se zájemci mohou dočíst na webové stránce www.dotacedestovka.cz, na úspěšné žadatele čekají desetitisícové příspěvky.

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Inzerce_sleva_2020
  • Sportoviste_VM_Administrativ

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.