• Velkomeziříčsko
 • Zprávy
 • Parkovací automaty by mohly začít fungovat začátkem března, poplatek město zřejmě už vybírat nezačne

Parkovací automaty by mohly začít fungovat začátkem března, poplatek město zřejmě už vybírat nezačne

P1260106 002Na svém zasedání 10. listopadu odsouhlasili velkomeziříčští zastupitelé vypracování projektové dokumentace a následnou realizaci změny parkovacího systému v centru města. Automaty na výběr poplatku za parkování by měly v příštím roce nahradit výběrčí budku, která stojí u vjezdu na náměstí. Podle předběžného návrhu rozmístění budou mít možnost lidé uhradit parkovné za stání na náměstí a přilehlých ulicích hned na pěti místech. Úhrada bude možná penězi i kartou, možnost mobilní platby odesláním SMS zastupitelé také zvažují.

Samotný projekt by měl být hotový nejpozději v únoru. Z tohoto důvodu plánuje radnice spustit automaty na přelomu února a března. Konkrétní fungování systému či výše poplatku za parkovné bude předmětem dalších jednání představitelů města.

Poplatek za vjezd do centra Velkého Meziříčí je vázán městskou vyhláškou z roku 2010. Proto budou na posledním letošním jednání zastupitelé hlasovat o jejím zrušení ke konci roku. Po dobu přípravy nového systému město neplánuje již poplatek znovu začít vybírat. V souvislosti s nepříznivou epidemickou situací řidiči využívají bezplatného vjezdu od 13. října.

Jak zlepšit systém parkování a alespoň částečně ulevit centru města od každodenního návalu aut, řeší zastupitelé dvě desetiletí. V minulosti s navrhovaným systémem závor u vjezdu a výjezdu z náměstí, jak ho známe z nákupních center, nesouhlasili záchranáři. Jen jedna závora by jim během dopravní špičky mohla značně zkomplikovat rychlost zásahu.

Harmonogram schvalování parkovného

 • 2. prosince – zasedání rady města, kde proběhne souhrn všech dosud zpracovaných podkladů a výchozí návrh řešení a variant. Bude předložen k projednání návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o zpoplatněném vjezdu na náměstí, tato by následně měla být schválena zastupitelstvem města dne 15. 12. 2020.
 • 3. prosince – seminář zastupitelů k parkovacímu systému. Zde zastupitelé prodiskutují způsoby platby, ceny parkovného, konečné počty a rozmístění automatů, zóny zahrnuté do placeného parkování, ve kterých hodinách se bude za parkování platit apod. Bude předložen k diskusi návrh nařízení rady města o zpoplatněném parkování včetně ceníku.
 • Do 11. prosince – připravené podklady k dopracování projektu parkovacích automatů a dopracování návrhu nařízení rady města podle připomínek zastupitelů.
 • 15. prosince – schválení obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 zastupitelstvem, schválení rozpočtu města včetně položky na nákup parkovacích automatů.
 • Cca 10. ledna - základní výkresy projektu parkovacích automatů k dispozici k projednání se zastupiteli.
 • Začátek února 2021 - předaný projekt parkovacích automatů a souvisejících opatření dle smlouvy, která se nyní podepisuje.
 • Následně vypsání výběrového řízení na nákup a instalaci parkovacích automatů. Rovněž bude třeba provést doplnění systému VERA o potřebné moduly pro odbor finanční a městskou policii.
 • Březen 2021 – nákup, instalace a zprovoznění potřebných systémů, úpravy dopravního značení ve vymezené oblasti, uvedení parkovacích automatů do provozu.

M. Hudková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
 • Nábor_90x140_dolu_straznik
 • Urbanista_2021

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.