Kraj vyhlásil období déletrvajícího nadměrného sucha

IMG 7165Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a předsedy Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina vyhlásil od 7. 8. 2015 období déletrvajícího nadměrného sucha.

Během něj jsou občané povinni dodržovat stanovená preventivní opatření. „Mimořádná nařízení budou platit až do odvolání, " uvedl hejtman Jiří Běhounek.

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 ºC, se po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina zakazuje:

a) spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,

b) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Zákaz se týká především spalování klestí v lesích, slámy na polích, či suché trávy, nebo rákosu. S dodržením všech bezpečnostních pravidel lze používat zahradní grily i otevřená ohniště všude tam, kde nehrozí vznik požáru. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina eviduje v těchto dnech stále vyšší nárůst požárů, které ohrožují majetky lidí i rozsáhlé plochy porostů. Vyhlášené omezení je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit. Vyhlášení a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů umožňuje krajům zákon o požární ochraně.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina k výše uvedenému „Rozhodnutí" hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha DODÁVÁ:
Spalováním hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území se pro účely rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina rozumí spalování odpadu, zejména pálení:
a) klestu na lesních pozemcích,
b) slámy na polích,
c) suchého rákosu.
Tento zákaz se nevztahuje na:
a) spalování hořlavých odpadů ve stavbách a zařízeních k tomuto určených,
b) přípravu nebo ohřev stravy např. v zahradních grilech, nebo otevřených ohništích na místech, kde nehrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru jsou např. suché travní porosty, plochy zemědělských kultur apod.

ing. Jitka Svatošová, Krajský úřad Kraje Vysočina, -red-

IMG 7168IMG 7164

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.