S jakými příjmy a výdaji bude město hospodařit?

2 copy_copy_copy_copy_copyZastupitelé Velkého Meziříčí jednomyslně schválili rozpočet pro rok 2022. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, tedy příjmy jsou nižší než výdaje, rozdíl je dofinancován smluvně podloženým úvěrem na bytový dům pro seniory a nevyčerpanými finančními prostředky z roku 2021. Hospodařit se bude s necelými 347 miliony korun, v nichž jsou zahrnuty plánované příjmy města pro rok 2022 ve výši 238,5 milionů korun a zbývající část 107 milionů tvoří čerpání výše zmíněného úvěru včetně zapojení prostředků z minulého roku. Ve výčtu jednotlivých položek výdajů nechybí ani grantové programy na podporu sportu, kultury, sociální oblasti i Zdravého města.

Důvodem sjednání mimořádného zasedání velkomeziříčského zastupitelstva bylo právě schválení rozpočtu hospodaření města pro letošní rok, který se zastupitelům nepodařilo (o jeden hlas) prosadit na prosincovém zasedání. Od začátku nového roku byly zajištěny nutné provozní výdaje města a jeho organizací rozpočtovým provizoriem na období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022, které bylo sestaveno na základě čtvrtinových příjmů a běžných provozních výdajů navrhovaného rozpočtu pro rok 2022. Rozpočtové provizorium nezahrnovalo žádné opravy a investice, ať už nedokončené v minulém roce, tak nově plánované. Pokud by nebyl rozpočet schválen ani na lednovém zastupitelstvu, byl by významně omezen další rozvoj města i jeho místních částí.

Rozpočet počítá s výdaji a příjmy v celkové výši 346 199 300 korun. Po nalezení kompromisního řešení byl podpořen plným počtem 23 hlasů. „Jednání o rozpočtu bylo ukázkou způsobu práce zastupitelů, který je pro město přínosný a správný. Děkuji všem kolegům zastupitelům za jejich věcný přístup a přeji si pokračování naší společné práce pro Velké Meziříčí v tomto duchu. Moc si vážím toho, že se výzvy ke zklidnění proměnily ve skutky," okomentoval průběh jednání zastupitelstva starosta města Alexandros Kaminaras.

Největší objem příjmů města tvoří daně, konkrétně se jedná o částku 188 480 000 korun. Řadí se mezi ně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, právnických osob, z nemovitostí, a především daně přidané hodnoty, která tvoří nejvýznamnější podíl na celkových daňových příjmech (téměř 90 milionů korun). Nejvyšší investiční výdaje poputují na 1. etapu zasíťování nových stavebních pozemků v lokalitě Hliniště III., rekonstrukci ulic Ve Vilách a Krškova, rekonstrukci Areálu zdraví nebo například na přestavbu bývalého internátu zemědělské školy na dům pro seniory, což je nejvýznamnější investiční akce v letošním roce za téměř 65 milionů korun.

U grantových programů na podporu sportu, kultury a sociální oblasti došlo k navýšení finančních částek, pouze grant na podporu Zdravého města nabídne k rozdělení částku ve stejné výši jako v loňském roce. Pro sportovce poputují finance v objemu 7 700 000 korun, v kultuře město rozděluje 700 000 korun. Grantový program pro sociální oblast nabízí 3 361 750 korun a Zdravé město částku 90 000 korun.

Příspěvek na provoz knihovny činí 4 336 000 korun, pro muzeum 4 638 000 korun. Jupiter club bude hospodařit s financemi ve výši 6 170 000 korun, 100 000 korun obdrží v rámci dotace pro loutkoherecký soubor u příležitosti 70. výročí od založení.

Lucie Málková

1 copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.