Zastupitelé zpochybnili výsledky architektonické soutěže

Mikulášek vizualizace_vm_kostelAKTUALIZOVÁNO o stanoviska členů zastupitelstva. Dopis starostovi od dvanácti zastupitelů s výzvou, aby nepodepsal smlouvu s vítězem loňské architektonické soutěže na úpravu centra města, vzala včera na vědomí městská rada. Starosta smlouvu nepodepsal a celou věcí se budou zabývat zastupitelé na svém úterním jednání.

Architektonicko-urbanistickou soutěž vypsalo zastupitelstvo loni v dubnu schválením jejích podmínek. Předcházela jí velká anketa mezi obyvateli města, ve které radnice zjišťovala, co přesně lidé od náměstí a přilehlých ulic očekávají, a výsledky ankety pak byly součástí zadání pro soutěžící.

V porotě soutěže zasedli čtyři renomovaní architekti – Tomáš Jiránek, Ladislav Kuba, Vladimír Sitta a David Vávra, který byl i předsedou poroty. Město zastupovala Olga Čermáková, vedoucí krajského odboru památkové péče, místostarosta Josef Komínek a starosta Radovan Necid.

Náhradníky v porotě byli zastupitelé David Babák, Miroslav Jágrik, Karel Lancman, Jiří Michlíček, Marie Ripperová, Stanislav Rosa, Vincenc Záviška a dále Antonín Kozina, Petr Smítal a Eva Uchytilová. Sekretářem soutěže se v nabídkovém řízení na základě nejnižší ceny stal Petr Velička.

Čtyři architekti z poroty i sekretář Petr Velička pak v sérii pěti přednášek s průběhem připravované soutěže seznámili veřejnost.

Do soutěže zaslalo své návrhy 16 architektonických ateliérů. Porota je v souladu s pravidly České komory architektů hodnotila anonymně – nikdo nevěděl, čí návrhy to jsou.

Stanovila pak pořadí, na kterém se shodla jednomyslně. Vítězem soutěže určila návrh brněnského architekta Davida Mikuláška a jeho spolupracovníků Lindy Bouškové a Filipa Musálka.

Návrh porota ocenila zejména proto, že umožňuje městu, aby si samo stanovilo počet parkovacích míst a dopravní řešení podle svých potřeb, a také proto, že zachovává tradiční prvky na náměstí včetně postupné obnovy charakteristických lip.

Všechny návrhy a kompletní protokol poroty pak byly vystaveny na měsíc trvající výstavě v Jupiter clubu v listopadu loňského roku.

Petros Martakidis

K problému se můžete vyjádřit v anketě zde. 

170426 Žádost_členů_ZM_copy

 

Názory zastupitelů:

Postupně doplníme stanoviska členů zastupitelstva, která pro vás získáváme.  

Jiří Michlíček (To pravé Meziříčí/ODS):

(...) Návrhy byly představeny loni v listopadu na velké výstavě. Mezi tím proběhlo šest jednání zastupitelstva.

A nyní, po půl roce, kolegové zastupitelé, včetně těch, kteří byli v porotě, vítěze soutěže zpochybňují.

Nezpochybňují jej s věcnými výhradami. Zpochybňují jej slovy "nevhodný experiment". Nic bližšího nevíme.

Jinými slovy říkají, že renomovaní architekti v porotě, pravidla České komory architektů, její dozorování, půlroční práce na přípravě soutěže, anketa mezi občany, nic z toho nemá žádnou váhu. To vše je jen "nevhodný experiment".

Uznávám, že je možné, že kolegové zastupitelé s plejádou svých občanských povolání, životních zkušeností a politické erudice mohou být lepšími hodnotiteli práce architektů, než David Vávra, Vladimír Sitta, Ladislav Kuba a Tomáš Jiránek.

Na druhou stranu jsem také členem zastupitelstva. Na náměstí jsem se narodil, na náměstí bydlím a na náměstí mám svůj obchod – živnost. Vítězný návrh nepovažuji za nevhodný experiment. Naopak se mi líbí tím, že zachovává vše, co je na náměstí hezkého. Líbí se mi tím, že umožňuje řešení dopravy podle libovůle města - o tom se často mlčí, anebo i v těch pseudonovinách, co se nám zde množí, otevřeně lže. Víte o tom, že počet parkovacích míst je teprve na přání zastupitelstva? Že zastupitelé si mohou určit, kudy se bude na náměstí vjíždět a kudy vyjíždět? Nevíte, že? To totiž tento návrh všechno umožňuje, a proto je z mého pohledu dobrý.

Víte, osobně bych nic neměl ani proti návrhu, který skončil druhý a ani proti tomu, který byl třetí. To říkám jako člověk, který na rozdíl od mnoha jiných na náměstí žije - bydlí a podniká.

Ale jsem bytostně přesvědčený o tom, že náměstí nemají kreslit politici, ale architekti. Jsem přesvědčený o tom, že když kterýkoliv člen zastupitelstva (včetně mě) začne fušovat do řemesla odborníkům, dopadne to naprostou katastrofou.

Proto jsem byl rád, že o podobě náměstí rozhoduje architektonická soutěž a ne nějaká amatérská výběrová komise z členů zastupitelstva.

V Třebíči (abychom nechodili pro příklady daleko), o podobě náměstí rozhodla rada a zastupitelstvo. Mají tam velké pozdvižení na vsi a opozice a místní plátky hřímají o tom, že měla být architektonická soutěž, jako ve Velkém Meziříčí. Jeďte se podívat do Velmezu, křičí tamní kašové, peškové a horké, tam se můžete učit, jak se to má dělat!

U nás to starosta a rada schytávají – architektonická soutěž je prý "nevhodným experimentem".

Jen chci, aby moji ctihodní kolegové zastupitelé zpříma a rovně odpověděli na otázku: Je za vaším opožděným protestem opravdu starost o blaho mého milovaného náměstí, anebo jen sprostá politika a chuť nějak zase podělat starostovi prsa?

(redakčně kráceno, celý text zde)

Karel Lancman (KSČM):

Po schválení podmínek architektonicko - urbanistické soutěže na rekonstrukci Náměstí zastupitelstvem města jsem byl přítomen jako náhradník, kdy odborná porota hodnotila návrhy jednotlivých soutěžících. Nejsem odborník v oblasti architektury, tudíž jsem vzal na vědomí výsledek odborníků, i když se mi pořadí vítězných návrhů z laického hlediska příliš nezamlouvalo.
Po opětovném prostudování zadávacích podmínek a výsledku hodnocení odborné poroty jsem došel k závěru, že zadávací podmínky nebyly zcela splněny. Vítězný návrh neřeší např. :
- umístění vánočního stromu,
- umístění stánků při konání jarmarku,
- umístění pódia pro kulturní vystoupení,
- sváteční osvětlení Náměstí.
Mimo uvedené vítězný návrh řeší výjezd z ulice Radnická na kruhový objezd i když bylo předem zřejmé, že tato varianta není z dopravního hlediska realizovatelná. Průjezd ulicí Kostelní není rovněž ideálním řešením z důvodu velké frekvence chodců a dětí, které docházejí do základní školy.
Po projednání s některými zastupiteli vítám zařazení rekonstrukce Náměstí na program zastupitelstva, neboť se jedná o nemalou investici do budoucna a vzhled centra města.

Radovan Necid, starosta (To pravé Meziříčí/ODS):

Čekal jsem na reakce zastupitelů, abych se poprvé dozvěděl, co přesně proti výsledku architektonické soutěže mají. Jsem překvapen, že tak málo zastupitelů bylo ochotno své názory vyslovit veřejně.

Dvanáct zastupitelů mne vyzvalo, abych nepodepsal smlouvu s vítězem architektonické soutěže. Dvanáct zastupitelů je většina, takže jsem jejich výzvě vyhověl. Nicméně jsem se ptal, proč došlo k tak radikálnímu obratu jejich názoru a proč k němu došlo nyní, šest měsíců po ukončení soutěže, ve které někteří z nich také figurovali a žádné námitky tehdy neměli - spíš naopak.

Z mého pátrání vyplynulo několik věcí. Zastupitelé se prý obávají, že na náměstí se nebude parkovat. Opak je pravdou - když zastupitelstvo tvořilo podmínky soutěže, stanovilo, že v centru bude sto parkovacích míst. Už tehdy jsem upozorňoval, že je to málo, ale byl jsem s panem místostarostou zastupiteli přehlasován. Všechny návrhy včetně vítězného tuto podmínku zastupitelstva ctí. Navíc umožňuje, a to je velmi důležité, počet parkovacích stání ještě jakkoliv měnit. Jednoduše řečeno: když město bude chtít míst parkovacích více, návrh umožňuje v budoucnosti mít tedy míst víc. Parkoviště na náměstí není určeno nějakými stavebními prvky, třeba tarasy nebo obrubníky, ale jen a jen značkami v dlažbě. Takže je tato obava lichá.

Zastupitelé a obchodníci se obávají, že během rekonstrukce náměstí bude centrum úplně uzavřeno. To také není pravda. Jako rozumný starosta bych to nikdy neudělal. Jestliže k rekonstrukci dojde, bude se opravovat postupně, na etapy, tak, aby byl běžný život na náměstí dotčen co nejméně. 

Další obava je v tom, že není hotové ono provizorní parkování v areálu bývalého Svitu. To je také snadno vysvětlitelné - jakékoliv úpravy náměstí mohou být spuštěny teprve tehdy, až bude parkování za řekou vyřešeno. A na tom teď pracujeme. V této souvislosti ovšem musím upozornit, že nás čeká ještě vyřešení příjezdu do toho areálu. Momentálně je přístupný pouze z ulice Pod Strání. Velmi by nám pomohl třeba nový most u dolní brány - ten by cestu do areálu zjednodušil a zkrátil. O jeho výstavbu se budu snažit.

Je třeba také dobré vědět, že i když smlouvu s vítězem město podepíše, ještě před samotným projektováním dojde k aktualizaci studie (to v té smlouvě s vítězem je). Přece jen od soutěže už uběhlo několik měsíců a mohlo se ledacos změnit (mimochodem řada zastupitelů zpochybňuje věci, které jsme si dopředu vydiskutovali). Aktualizace studie bude opět v režii zastupitelstva - všichni zastupitelé do ní budou zasahovat a budou ji schvalovat.

Věřím tedy, že výzva mých vážených kolegů zastupitelů je tedy spíš jen nedorozumění. Shodit něco jen proto, že to můžu shodit, je totiž standardní politický manévr, na který jsme zvyklí spíš na hradě či ve sněmovně. Nikoliv ve Velkém Meziříčí. Tady se takové věci přece nedějí.

Blanka Přibylová, (To pravé Meziříčí/ODS):

Jsem pro uzavření smlouvy s vítězem soutěže. Zdá se mi naprosto nelogické a paralyzující, když jsme se jako zastupitelé pro nějaký postup rozhodli, abychom za nějaký čas svá rozhodnutí měnili a zpochybňovali. Znehodnotili bychom tím nejen svou práci, ale i kompetentnost a práci celé hodnotící komise. Pro architektonicko-urbanistickou soutěž jsem hlasovala, aby o budoucí podobě náměstí rozhodli odborníci (bude to vizitka, kterou tady zanecháme dalším generacím) a v tomto smyslu výsledkům soutěže také věřím. Jsem zásadně proti, aby se od samého počátku jejich práce znehodnocovala a docházelo k finančním ztrátám pro město.

 

Mýty a fakta o vítězném návrhu:

Mýtus: Návrh příliš omezuje počet parkovacích míst v centru.
Fakt: Návrh počet parkovacích míst doporučuje v souladu se zadáním architektonické soutěže. Organizace dopravy a počet parkovacích stání ovšem stále záleží na vůli zastupitelstva, včetně počtu parkovacích míst.

Mýtus: Podle vítězného návrhu se bude z náměstí vyjíždět Radnickou ulicí na nový kruhový objezd, a to nejde.
Fakt: Zjednosměrnění ulice Radnická je stále možné a technicky řešitelné a není závislé na realizaci výjezdu přes nový kruhový objezd.

Mýtus: Z náměstí bude pěší zóna.
Fakt: Revitalizace náměstí podle vítězného návrhu dále počítá s automobilovou dopravou na náměstí, a to jak průjezdnou, tak v klidu (parkovací stání).

Mýtus: Není jisté, kde bude záchytné parkoviště pro centrum.
Fakt: Při jakémkoliv zásahu do náměstí v rámci rekonstrukce bude vždy tato záležitost vyřešena, a to dlouhodobě – nejen provizorně.

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.