Pečovatelská služba získala první sociální automobil

tit,,Sociální automobil", který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence se v úterý 3. 9. v odpoledních hodinách oficiálně předal Sociálním službám města Velké Meziříčí.

Chceme dát příležitost lidem, žít a dožít doma. Nový automobil nám velice pomůže rozšířit péči u klientů. Budeme moci věnovat více času lidem, kteří naši péči potřebují a nebudeme tento čas zkracovat o dobu přejezdů. Také budeme zajišťovat celodenní potřeby stárnoucích nebo nemocných lidí v domácnostech a v neposlední řadě jsou zde odvozy klientů k lékařům.
Můžeme je více obohacovat v kulturní oblasti třeba v podobě krátkých výletů a obnovit jim takto aktivity, které zanechávají v jejich srcích dlouhodobý zážitek. Celodenní výlety jsou totiž s ohledem na věk a zdravotní stav vyčerpávající.

Naše organizace je jediným a největším poskytovatelem pečovatelské služby, která působí na území celého ORP Velké Meziříčí.
Obecně známým faktem je to, že důsledkem stárnutí bude zvýšený nárůst požadavků na sociální a zdravotní péči.
Z naší činnosti jsme dlouhodobě zaznamenávali poptávku rodin na odlehčení jejich péče nejčastěji o nebližší příbuzné (rodiče). Dochází tak k tomu, že v kombinaci s terénní službou, která svojí realizací zajišťuje základní životní potřeby seniorů v oblasti stravování, péče o vlastní osobu, péče o domácnost, tak umožňuje sdílet tuto péči společně s rodinnými příslušníky.

Terénní služby, zvláště pak pečovatelská služba, umožňují seniorům setrvat v jejich domovech a známém sociálním prostředí navzdory zhoršujícím se schopnostem. Z hlediska volby dávají senioři přednost řešení jejich situace prostřednictvím pomoci pečovatelské služby v rámci jejich domácností, často kombinace péče rodiny s pečovatelskou službou.
Podmínky pro pečující rodinné příslušníky však nejsou dostatečně zajištěny podpůrnými službami a proto zde hraje důležitou roly terénní pečovatelská služba. Pomáháme zajistit potřeby nejen pečovaných lidí ale i pečujících.

Vzhledem k tomu, že se opakovaně hovoří o tom, že by měly být upřednostňovány služby sociální péče, které směřují k podpoře seniorů zůstat ve svém přirozeném prostředí, rozhodla jsem se využít sociální projekt:

,,Sociální automobil", který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence.

Za spoluúčasti firem a společností se snaží společnost ,,Kompakt" o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na seniory a rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Od roku 1997 společnost zahájila realizaci tohoto projektu a podařilo se ji za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 790 „sociálních automobilů" jež pečují o naše spoluobčany, mentálně či tělesně postižené nebo přestárlé. Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí byl doposud tento projekt postaven na vozech Renault Master, Renault Kangoo a Dacia Dokker.

V letošním roce za pomoci Vás, firem, společností a starosty měst a obcí se předává další výše zmíněný vůz Dacia Dokker Sociálním službám Velké Meziříčí.

Výše uvedené informace k tomuto projektu mě velmi upoutaly, a tak se Sociální služby města Velké Meziříčí staly součástí projektu „Sociálního automobilu".
Firmy, společnosti a starostové měst a obcí se stávají významnými klienty projektu „Sociálního automobilu" tím, že si zakoupí reklamní plochu na sociálním vozidle. Získávají tímto nejen zviditelnění v regionu po dobu 5-ti let, ale současně pomohou zlepšit stav vozového parku v daných ústavech a zařízeních a podílí se na rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb.

Společnost Kompakt spolupracuje s médií, které na svých stránkách pomáhají v rámci projektu zviditelnit ústav či zařízení, pro které se „Sociální automobil" realizuje, včetně prezentace firem, které tento projekt ve svém regionu podpořily.
Neopomenutelná je také vzájemná spolupráce společnosti s primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců okresních a krajských úřadů, pod jejichž záštitou je projekt „Sociálního automobilu" realizován.

Závěrem mi dovolte velice poděkovat všem výše zmíněným, a to za všechny občany, kterým se díky Vám dostane velké pomoci a samozřejmě za celou naši organizaci Sociálních služeb města Velké Meziříčí.

S úctou a poděkováním
Mgr. Jurková Jana, ředitelka Sociálních služeb města Velké Meziříčí

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Oslavická červenec 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.